PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

D vitamīns nepasargā bērnus no smagām astmas lēkmēm

Doctus
Pretēji iepriekš iegūtiem rezultātiem D vitamīna lietošana neaizkavē smagu astmas lēkmju attīstību riska grupas bērniem, liecina pirmais placebo kontrolētais klīniskais pētījums, kurā pārbaudīta šī saistība.

Pētījuma mērķis bija noteikt, vai D3 vitamīna papildus lietošana pagarina laiku līdz smagam astmas paasinājumam bērniem un zemu D vitamīna līmeni.

VDKA (The Vitamin D to Prevent Severe Asthma Exacerbations) pētījums bija divkārtnepārredzams, placebo kontrolēts, kurā dalībniekus iedalīja grupās pēc nejaušināšanas principa. Pētījumā iekļāva 6 – 16 gadus vecus bērnus, kuri inhalēja zemas devas kortikosteroīdus un kuriem D vitamīna līmenis bija zem 30 ng/ml.  

Viena dalībnieku grupa saņēma 4000Iu/dienā D3 vitamīnu (n=96), otra grupa saņēma placebo (n=96) 48 nedēļas, astmas uzturošā terapija bija flutikazona propionāts 176 μg/d (6 – 11 gadīgajiem) vai 220 μg/d (12 – 16 gadīgajiem).

Pētījuma primārais iznākums bija laiks līdz smagam astmas saasinājumam. Sekundārie iznākumi bija laiks līdz vīrusa izraisītam paasinājumam, dalībnieku īpatsvars, kuriem samazināta kortikosteroīdu deva un kumulatīvā flutikazona deva pētījuma laikā.

No 192 pētījumā iekļautajiem dalībniekiem (vidējais vecums 9,8 gadi; 77 meitenes (40 %)) 190 (93,8 %) pabeidza pētījumu.

36 dalībniekiem (37,5 %) D vitamīna grupā un 33 (34,4 %) placebo grupā bija vismaz viena smaga astmas paasinājuma epizode pētījuma laikā. Salīdzinot ar placebo, D3 vitamīna papildus lietošana statistiski ticami nepagarināja laiku līdz smagai astmas paasinājuma epizodei: vidējais laiks bija 240 dienas D3 vitamīna grupā un 253 dienas placebo grupā (vidējā grupu atšķirība bija -13,1 diena (95 % TI [-42,6 – 16,4]); HR=1,13 (95 % TI [0,69 – 1,85]; p>0,05). D3 vitamīna papildus lietošana nepagarināja arī laiku līdz vīrusa izraisītam paasinājumam, dalībnieku īpatsvars, kuriem izdevās samazināt kortikosteroīdu devu bija līdzīgs un kumulatīvā flutikazona deva arī bija līdzīga starp grupām. Nopietnu blakusparādību biežums bija līdzīgs abās grupās )D3 vitamīna grupā n=11; placebo grupā n=9).

Pētnieki secināja, ka bērniem ar astmu un zemu D vitamīna līmeni, D vitamīna papildus lietošana nepagarina laiku līdz astmas paasinājumam. D vitamīna papildus lietošana neaizkavē astmas paasinājumus bērniem.

AVOTS: Forno E, Bacharier LB, Phipatanakul W, et al.  Effect of Vitamin D3 Supplementation on Severe Asthma Exacerbations in Children With Asthma and Low Vitamin D Levels. JAMA, 2020; 324 (8): 752