PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Policistisko olnīcu sindroms paaugstina bipolāru traucējumu risku

Doctus
Sievietēm ar policistisko olnīcu sindromu (PCOS) var būt augstāks bipolāru traucējumu risks, bet risku var mazināt, lietojot metformīnu, secināts pētījumā.

Pētījumā analizēja no jauna diagnosticētus bipolārus traucējumus sievietēm ar PCOS un analizēja saistību starp PCOS terapiju (hormonterapija vai metformīns) un bipolāru traucējumu attīstības risku.

Pētījumā iekļāva 7175 pacientes ar PCOS un 28 697 sievietes bez PCOS. Bipolāru traucējumu diagnozi diagnosticēja psihiatrs, tika izmantots Cox regresijas modelis draudu attiecības (HR) aprēķināšanai.  

Pacientēm ar PCOS bija statistiski ticami augstāks bipolāru traucējumu attīstības risks, salīdzinot ar kontroles grupu, kura bija samērota pēc vecuma, blakus saslimšanām un atšķirīgām terapijām (1,05 pret 0,12 uz 1000 persongadiem; HR=9,29; 95 % TI [4,65 – 14,7]). Sievietēm, kuras lietoja metformīnu, bija zemāks bipolāru traucējumu risks, salīdzinot ar tā, kurām bija PCOS, bet kuras nelietoja metformīnu (HR=0,36; 95 % TI [0,16 – 0,81]). Lai gan tām sievietēm, kuras lietoja hormonterapiju arī bipolāru traucējumu incidence bija zemāka, tomēr aprēķinātais risks nebija statistiski ticams (HR=0,68; 95 % TI [0,35 – 1,32]).

Pētnieki secināja, ka pacientēm ar PCOS ir paaugstināts bipolāru traucējumu attīstības risks, metformīna lietošana var mazināt šo risku.    

 

 AVOTS: Chen FS, Yang YC, Yhsu C, et al.Risk of bipolar disorder in patients with polycystic ovary syndrome: A nationwide population-based cohort study. Journal of Affective Disorders, Volume 263, 15 February 2020, Pages 458-462