PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Probiotikas un ar antibiotiku lietošanu saistīta diareja

Doctus
Probiotikas un ar antibiotiku lietošanu saistīta diareja
Ar antibiotiku lietošanu saistīta diareja bieži tiek novērota pacientiem pēc 65 gadu vecuma. Ja diareju izraisa Clostridium difficile, tā var kļūt dzīvību apdraudoša. Iepriekš veikti nelieli pētījumi ir pierādījuši, ka probiotiku lietošana mazina ar antibiotikām saistītas caurejas risku. Tomēr līdz šim trūka lielu pētījumu, lai apstiprinātu šo saistību.

Tika veikts daudzcentru, nejaušināta iedalījuma, dubultnepārredzams, placebo kontrolēts, pragmatisks, efektivitātes pētījums ar stacionētiem pacientiem 65 un vairāk gadus veciem, kuriem bija nozīmētas viena vai vairākas perorāli vai parenterāli ievadāmas antibiotikas. Dators ģenerēja nejaušinātu shēmu, ko izmantoja, lai atlasītu dalībniekus, kuri saņēma daudzcelmu laktobkatēriju un bifidobaktēriju preparātu  1 reizi dienā 21 dienu ilgi vai placebo. Primārais pētījuma iznākums bija ar antibiotiku lietošanu saistīta caureja 8 nedēļu ārstēšanās periodā vai C.difficle izraisīta caureja 12 nedēļu laikā.

Kopumā pētījumam tika sijāti 17 420 pacienti, 1493 nejaušināti tika atlasīti un viņi terapijā saņēma probiotikas un 1488 - placebo. Ar antibiotiku lietošanu saistītu caureju novēroja 159 (10,8%) pacientu, kuri lietoja probiotikas, un 153 (10,4%) pacientu, kuri saņēma placebo (RR=1,04; 95% TI [0,84 - 1,28]; p>0,05).  C.difficle izraisīta caureja tika novērota reti - 12 pacientiem, kuri lietoja probiotikas, un  17 pacientiem, kuri saņēma placebo (RR=0,71, 95% TI [0,34 - 1,47]; p>0,05). 578 (19,7%) pētījuma dalībnieku novēroja vienu vai vairākas nopietnas blaksuparādības; nopietnu blakusparādību proporcija abās pētījuma grupās bija līdzīga.

Pētnieki secināja, ka daudzcelmu laktobaktēiju un bifidobaktēriju preparāti nav efektīvi ar antibiotiku lietošanu saistītu caureju profilaksē.  

Pirmavots: Lancet. Published online August 8, 2013