PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Protona sūkņa inhibitoru lietošana un lūzumu risks pacientiem ar Alcheimera slimību

Doctus
Gūžas kakliņa lūzumi ir nozīmīga problēma pacientiem ar Alcheimera slimību, kuri parasti lieto arī dažādas iedarbības medikamentus dažādām slimībām. Pierādījumi liecina, ka saistība starp protona sūkņa inhibitoru (PSI) lietošanu un gūžas kakliņa lūzumiem nav vienozīmīga.

Šī pētījuma mērķis bija novērtēt, vai ilgstoša PSI lietošana ir saistīta ar gūžas kakliņa lūzumu risku pacientiem ar Alcheimera slimību.

Ieligzdotā gadījuma kontroles pētījumā tika iekļauti 4818 pacienti ar Alcheimera slimību, kuriem bija gūžas kakliņa lūzums (vidējais vecums 84,1 gads), un četri kontroles grupas pacienti uz katru gūžas kakla lūzuma pacientu (n=19 235. vidējais vecums 84 gadi). Izmantojot loģistiskās regresijas metodi, tika analizēta saistība starp gūžas kakliņa lūzumu un PSI lietošanas ilgumu (PSI lietošana 0 – 30 dienas pirms lūzuma) un kumulatīvais lietošanas ilgums 10 gadus pirms lūzuma.

Pētnieki secināja, ka ilgtoša jeb kumulatīva PSI lietošana nav saistīta ar paaugstinātu gūžas kakliņa lūzuma risku. PSI lietošana pirms lūzuma ir saistīta ar paaugstinātu risku (OR=1,12; 95 % TI [1,03 – 1,22]). Risks pieauga, ja bija īslaicīga PSI lietošana (< 1 gadu) (OR=1,23; 95 % TI [1,1 – 1,37]).

Paaugstināts lūzumu risks tika novērots tikai pie īslaicīgas PSI lietošanas, šī pētījuma rezultāti neapstiprina iepriekšējo pētījumu rezultātus, kuros secināts, ka ilgstoša PSI lietošana paaugstina lūzumu risku pacientiem ar Alcheimera slimību.

 

AVOTS: Torvinen-Kiiskinen S, Tolppanen AM, Koponen M et al. Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Hip Fractures Among Community–dwelling Persons With Alzheimer's Disease. A Nested Case-Control Study. Aliment Pharmacol Ther. 2018;47(8):1135-1142.