PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saruna – galvenais atslēgas vārds, lai pacients lietotu nozīmētos medikamentus

Doctus
Slikta nozīmēto medikamentu lietošana ir saistīta ar sliktu kardiometabolo kontroli un cukura diabēta kontroli. Līdz šim veiktos pētījumos netika analizēta saistība starp ārsta un pacienta komunikāciju un pacienta zāļu lietošanu.

Laba komunikācija starp ārstu un pacientu veicina pareizāku medikamentu lietošanu Laba komunikācija starp ārstu un pacientu veicina pareizāku medikamentu lietošanu
Laba komunikācija starp ārstu un pacientu veicina pareizāku medikamentu lietošanu
Šajā pētījumā pētnieki meklēja saistību starp komunikāciju un medikamentu lietošanu, atbilstoši ārsta norādījumiem.  Tas bija šķērsgriezuma pētījums, kurā piedalījās 9377 pacienti, kuri tika nejaušināti atlasīti. Visi pētījuma dalībnieki lietoja vismaz vienu no šiem medikamentiem 12 mēnešus ilgi: perorālie hipoglikēmiskie līdzekļi, holesterīnu pazeminošie līdzekļi vai antihipertensīvie medikamenti. Komunikācija starp ārstu un pacientu tika mērīta ar īpašām punktu sistēmām. Par sliktu medikamentu lietošanu tika uzskatīti gadījumi, kad pacients vairāk nekā 20% gadījumu nelietoja medikamentu, kā tas bija nozīmēts.  Visi rezultāti tika samēroti pēc pacientu sociāldemogrāfiskiem faktoriem un iespējamiem jaucējfaktoriem.

Pētījumā secināja, ka 30% pacientu slikti lieto nozīmētos medikamentus. Par 10 punktiem samazinoties komunikācijas novērtējumam, medikamentu nelietošanas izplatība pieaug par 0,9% (p=0,01). Salīdzinot medikamentu lietošanu starp pacientiem, kuri komunikāciju ar ārstu novērtēja kā labu, ar pacientiem, kuri komunikāciju novērtēja kā sliktu, secināts, ka pacienta neiesaistīšana lēmumu pieņemšanā par 4% palielina iespējamību, ka medikamenti netiks lietoti (p=0,04), ja pacients uzskata, ka ārsts neizprot viņa problēmas, tad medikamentu nelietošanas iespējamība pieaug par 5% (p=0,02) un ja ārsts nerada uzticamību pacientiem, tad medikamentu nelietošanas iespējamība pieaug par 6% (p=0,03). Saistība starp komunikāciju un medikamentu nelietošanu lielāka bija tieši attiecībā uz hipoglikēmiskajiem medikamentiem nekā uz citiem medikamentiem.

Pētnieki secināja, ka nepieciešami papildus pētījumi, lai noskaidrotu, vai uzlabojot komunikāciju starp ārstu un pacientu, ir iespējams uzlabot medikamentu lietošanas paradumus un attiecīgi arī ārstēšanas rezultātu.

Pirmavots: Neda Ratanawongsa et al. Communication and Medication Refill AdherenceThe Diabetes Study of Northern CaliforniaCommunication and Medication Adherence. Archives of Internal Medicine, 2012