PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Svara zudums ar bariatriskās ķirurģijas palīdzību samazina risku saslimt ar vēzi un nāvi no ļaundabīgiem audzējiem

Doctus
Svara zudums ar bariatriskās ķirurģijas palīdzību samazina risku saslimt ar vēzi un nāvi no ļaundabīgiem audzējiem
Freepik.com
Klīvlendas klīnikas pētījums liecina, ka pieaugušajiem ar aptaukošanos svara zudums, kas panākts ar bariatrisko operāciju, bija saistīts ar 32% mazāku vēža attīstības risku un par 48% mazāku ar vēzi saistītas nāves risku, salīdzinot ar pieaugušajiem, kuriem operācija nebija veikta.

Aptaukošanās palielina dažu vēža veidu sastopamību un mirstību no tiem, taču joprojām nav skaidrs, vai apzināts svara zudums var samazināt šo risku.

Pētījuma mērķis bija izpētīt, vai bariatriskā ķirurģija ir saistīta ar zemāku vēža risku un mirstību pacientiem ar aptaukošanos.

SPLENDID (Surgical Procedures and Long-term Effectiveness in Neoplastic Disease Incidence and Death) kohortas pētījumā tika iekļauti pieauguši pacienti ar ķermeņa masas indeksu 35 vai lielāku, kuriem no 2004. līdz 2017. gadam tika veikta bariatriskā operācija ASV veselības sistēmā. Pacienti, kuriem tika veikta bariatriskā operācija, tika salīdzināti 1:5 ar pacientiem, kuriem netika veikta operācija aptaukošanās dēļ, kā rezultātā pētījumā tika iekļauti dati par 30 318 pacientiem.

Bariatriskā ķirurģija tika veikta 5053 pacientiem un kontroles grupā iekļāva 25 265 pacientus. Datu analīzei tika izmantota Cox daudzfaktoru regresija, lai noskaidrotu saistību starp aptaukošanos un vēža attīstību un mirstību no vēža abās pētāmajās grupās.

Pētījumā tika iekļauti 30 318 pacienti (vidējais vecums 46 gadi; vidējais ķermeņa masas indekss 45; 77 % sieviešu un 73 % balto) ar vidējo novērošanas periodu 6,1 gads (IQR, 3,8–8,9 gadi). Vidējā ķermeņa svara atšķirība starp grupām pēc 10 gadiem bija 24,8 kg (95 % TI [24,6–25,1 kg]) vai 19,2 % (95 % TI [19,1 %-19,4 %]) lielāks svara zudums bija novērots bariatriskās ķirurģijas grupā. Novērošanas laikā 96 pacientiem bariatriskās ķirurģijas grupā un 780 pacientiem neķirurģiskas kontroles grupā bija ar aptaukošanos saistīts vēzis (attiecīgi 3,0 gadījumi pret 4,6 gadījumiem uz 1000 persongadiem). Primārā iznākuma kumulatīvais biežums pēc 10 gadiem bija 2,9 % (95 % TI [2, 2% - 3,6 %]) bariatriskās ķirurģijas grupā un 4,9 % (95% TI [4,5 % -5,3 %]) neķirurģiskas kontroles grupā (absolūtā riska starpība bija 2,0 %; 95 % TI [1,2 % - 2,7 %]; koriģētā riska attiecība bija 0,68; 95 % TI [0,53 - 0,87], P =0,002). Ar vēzi saistītu mirstība novēroja 21 pacientam bariatriskās ķirurģijas grupā un 205 pacientiem neķirurģiskas kontroles grupā (biežums attiecīgi 0,6 gadījumi pret 1,2 gadījumiem uz 1000 persongadiem). Ar vēzi saistītās mirstības kumulatīvais biežums pēc 10 gadiem bija 0,8 % (95 % TI [0,4 % - 1,2 %]) bariatriskās ķirurģijas grupā un 1,4 % (95% TI [1,1 % - 1,6 %]) neķirurģiskas kontroles grupā (absolūtā riska atšķirība bija 0,6 %; 95% TI [0,1 % - 1,0 %]; koriģētā draudu attiecība bija 0,52; 95 % TI [0,31 - 0,88], P =0,01).

Pieaugušajiem ar aptaukošanos, kuriem tika veikta bariatriskā ķirurģija svara samazināšanai, novēroja retākus ar aptaukošanos saistītus ļaundabīgus audzējus un zemāku ar vēzi saistīto mirstību, salīdzinot ar tiem, kuriem bija aptaukošanās, bet operācija netika veikta.

AVOTS: Aminian A, Wilson R, Al-Kurd A, et al. Association of Bariatric Surgery With Cancer Risk and Mortality in Adults With Obesity. JAMA, 2022