PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vairāk kā 40 % sieviešu ar astmu dzīves laikā var attīstīties arī HOPS, bet šo risku ir iespējams mazināt

Doctus
Vairāk kā četrām no desmit sievietēm ar astmu dzīves laikā attīstās arī hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS), secināts Kanādā veiktā pētījumā.

Sievietēm ar astmu ir augstāks HOPS attīstības risks, kā arī var novērot astmas un HOPS pārklāšanās sindromu (ACOS), savukārt šie stāvokļi ir saistīti ar augstāku mirstību, zemāku dzīves kvalitāti un lielākām veselbas aprūpes izmaksām.  Tomēr faktori, kas ietekmē ACOS attīstību vēl arvien ir neskaidri.  

Šī pētījuma mērķis bija izvērtēt HOPS attīstību sievietēm ar astmu un identificēt faktorus, kas paaugstina šo risku.  

Pētījumā izmantoja Kanādas nacionālā krūts skrīninga pētījuma datus un savietoja tos ar administratīvajiem veselības datiem. Ar dzīvildzes modeļiem tika analizēta saistība starp sociāldemogrāfiskiem, dzīvesveida un vides riska faktoriem un laiku līdz saslimšanai ar HOPS.

Kopumā pētījumā iekļāva 4051 sievieti ar astmu, no tām 1701 (42 %) attīstījās HOPS. Vidējais vecums pētījuma beigās bija 79 gadi. Zems izglītības līmenis, augsts ķermeņa masas indekss, dzīvošana laukos un liels izsmēķēto cigarešu daudzums bija saistīts ar augstāku saslimstību ar ACOS. Savukārt saistība starp ACOS un vides faktoriem netika konstatēta.

Pētnieki secina, ka individuālajiem faktoriem ir nozīmīga loma ACOS attīstībā, savukārt vides faktori, piemēram, gaisa piesārņojumam nav tika nozīmīga loma. Profilakses stratēģijām ar mērķi veicināt veselību un izglītot par potenciālajiem riska faktoriem var būt nozīmīga loma ACOS incidences samazināšanā populācijā.

 

AVOTS:  To T, Zhu J, Gray N, et al. Asthma and COPD Overlap in Women: Incidence and Risk Factors. Annals of the American Thoracic Society, 2018.