PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā vairākkārt apstrādātā pārtika ietekmē mūsu veselību?

Doctus
Kā vairākkārt apstrādātā pārtika ietekmē mūsu veselību?
Pixabay.com
Ārzemju literatūrā ēdiena iedalīšanā izmanto Nova klasifikāciju, kurā iekļauti arī ultra–processed foods (UPF). Ar to mēs saprotam pārtiku, kas ir gatava drīzai ēšanai: uzkodas, gāzēti dzērieni, gatavās aplejamās nūdeles, gatavie ēdieni, pusfabrikāti, kas tikai jāuzsilda. Lai apkopotu pierādījumus par UPF ietekmi uz cilvēka veselību, zinātnieki Austrālijā veica sistemātisko pārskatu kopsavilkumu, iekļaujot jau veiktās meta–analīzes par šo tēmu.

Kā datu avoti tika izmantotas vietnes Medline, PsycINFO, Embase un Cochrane Database of Systematic Reviews. Pierādījumu kvalitāte izvērtēta pēc GRADE sistēmas. Tika atrastas 45 unikālas publikācijas, no tām 13 bija pētīta UPF ietekme samērīgi patēriņam un 32 publikācijās vispārīgi (n=9; 888 373). Tieša UPF saikne atrasta starp tādiem veselību ietekmējošiem parametriem kā mirstība, vēža risks, psihiskā, elpceļu, kardiovaskulārā, KZT veselība un metaboliskais profils. Pārliecinoši pierādījumi (I klase) apstiprināja tiešu saikni starp lielāku UPF patēriņu un ar incidentu kardiovaskulāru slimību saistītu mirstības risku (RR 1,50; 95 % TI 1,37—1,63; ļoti zema ticamība pēc GRADE), 2. tipa cukura diabētu (no devas atkarīgas ietekmes RR 1,12; 95 % TI 1,11—1,13; vidēja ticamība pēc GRADE), tāpat arī risku trauksmes spektra traucējumu attīstībai (OR 1,48, 1,37—1,59; zema ticamība). II klases pierādījumi (augstas iespējamības) fiksēti tādiem ar UPF saistītiem riskiem kā visu iemeslu mirstība (RR 1,21, 1,15—1,27; zema ticamība), ar sirds slimību saistīta mirstība (HR 1,66, 1,55—1,84; zema ticamība), depresīvā spektra traucējumi (HR 1,22, 1,16—1,28; zema ticamība), miega traucējumi (OR 1,41, 1,24—1,61; zema ticamība) un aptaukošanās (OR 1,55, 1,36—1,77; zema ticamība).

Pētījuma autori secina, ka lielāka vairākkārt apstrādātas pārtikas jeb UPF ekspozīcija saistīta ar nevēlamiem veselības iznākumiem, īpaši kardiometaboliskiem, psihiskās veselības un mirstības. Rezultāti uzrāda nepieciešamību izstrādāt rekomendācijas sabiedrībai, lai mazinātu šādas pārtikas patēriņu ikdienā.

Avots: Lane M M, Gamage E, Du S, Ashtree D N, McGuinness A J, Gauci S et al. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses BMJ 2024; 384 :e077310 doi:10.1136/bmj-2023-077310