PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Nieru veselības iznākumi pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kas lieto SGLT2 vai DPP4 inhibitorus

Doctus
Nieru veselības iznākumi pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kas lieto SGLT2 vai DPP4 inhibitorus
Pixabay.com
Diabētiska nefropātija ir liels slogs cukura diabēta pacientam. SGLT2 inhibitori dažādos klīniskajos un īstās pasaules pētījumos uzrādījuši labus efektus nieru aizsardzībā. Tomēr, salīdzinošo pētījumu – starp dažādiem glikozes līmeni samazinošiem preparātiem – nav daudz.

Lai noskaidrotu saistību starp SGLT2 inhibitoru vai DPP4 inhibitoru lietošanu un četriem nieru veselības iznākumiem (termināla nieru mazspēja, albuminūrija, akūta nieru mazspēja un GFĀ mazināšanās), tika veikts retrospektīvs kohortas pētījums, kurā iekļāva 2.tipa cukura diabēta pacientus, kas lieto vai nu SGLT2 vai DPP4 inhibitorus glikēmijas kontrolei laikā no 2015.–2018.gadam. Vienādotā kohortā bija 6 333 SGLT2 inhibitoru lietotāji un 25 322 DPP4 inhibitoru lietotāji, kuriem vidēji tika sekots līdzi 3,8 gadus. Salīdzinājumā ar DPP4 inhibitoriem, SGLT2 inhibitoru lietošana tika saistīta ar zemāku risku terminālas nieru mazspējas attīstībai (riska attiecība 0,51; 95 % TI 0,42–0,62; p < 0,001) un akūtai nieru mazspējai (riska attiecība 0,59; 95 % TI 0,48–0,73; p < 0,001) un lēnāku GFĀ krišanos. Šī saistība saglabājās nozīmīga arī starp pacientiem ar vai bez strauju GFĀ krišanos un pacientiem, kas terapijā vai nu pievienoja vai nomainīja SGLT2 inhibitorus uz DPP4 inhibitoriem. Dati par albuminūriju starp pētījumiem bija pārāk nekonsekventi, lai iekļautu analīzē.

Avots: Au, P., Tan, K., Cheung, B., Wong, I., Li, H. L., & Cheung, C. L. (2022). Association between SGLT2 Inhibitors vs DPP4 Inhibitors and Renal Outcomes Among Patients with Type 2 Diabetes. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, dgac164. Advance online publication. https://doi.org/10.1210/clinem/dgac164