PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Paaugstinātu transamināžu izplatība un to saistība ar vecumu, dzimumu un metaboliskajiem parametriem bērniem ar aptaukošanos

Doctus
Paaugstinātu transamināžu izplatība un to saistība ar vecumu, dzimumu un metaboliskajiem parametriem bērniem ar aptaukošanos
Pixabay.com
Aptaukošanās bērnībā paaugstina risku attīstīties ne–alkohola taukainajai aknu slimībai (NATAS), kuru bieži uzrāda paagstinātas aknu transamināzes, t.sk. AlAT.

Pediatriskās populācijas NATAS tiek definēta kā vismaz 5 % hepatocītu akumulācija ar tauku šūnām, kam iemesls nav citas aknu slimības vai pārmērīga alkohola lietošana. Tā ir kļuvusi par vienu no biežāk sastopamām hroniskām aknu slimībām bērniem, kas var būt iemesls slimības progresijai par fibrozi un cirozi.

Ziņojumi rāda, ka bērniem un pusaudžiem (vīriešu dzimuma) aptaukošanās ir neatkarīgs riska faktors NATAS attīstībai. Tomēr, šī mijiedarbība starp dzimumu un vecumu pediatriskas NATAS gadījumā nav līdz galam izpētīta. Arī iepriekš veiktie pētījumi par NATAS saistību ar glikozes metabolisma traucējumiem un dislipidēmiju parādījuši nepilnvērtīgus rezultātus – dažos hipotēzi pierādot, dažos apgāžot. Bet, izprast, kuriem bērniem ar aptaukošanos ir NATAS risks, ir vairāk nekā būtiski, lai novērstu hroniskas aknu slimības progresiju.

Aknu enzīms AlAT tiek bieži nozīmēts kā sijājošās diagnostikas marķieris bērniem ar aizdomām par NATAS. Tāpēc šis pētījums mērķēts, lai noskaidrotu izplatību dažādas pakāpes AlAT paaugstinājumam bērniem un pusaudžiem ar aptaukošanos un saprastu, vai paaugstinats AlAT ir saistīts ar bērna dzimumu, vecumu, aptaukošanās smaguma pakāpi un citiem metaboliskā riska parametriem.

Bērni vecumā no 5 līdz 17,99 gadiem tika iekļauti Zviedru Bērnu vecuma aptaukošanās ārstēšanas reģistrā (BORIS). Viegli paaugstināts AlAT tika traktēts no 27–51 U/L (zēniem) un 23–43 U/L (meitenēm), kamēr ievērojami paaugstināts AlAT bija visas vērtības, kas bija augstākas par iepriekšminētajām. Statistikai analīzei izmantoja daudzvariantu loģistiskās regresijas modeļus.

No visiem pētījumā iekļautajiem bērniem (11 766 kopā, vidējais vecuma 11,0 ± 3,3 gadi, 53,5 % zēni), vieglas pakāpes un ievērojami paaugstinātas pakāpes AlAT rādītājs konstatēts 37,9 % un 10,6 % gadījumu. Tika atrasta dzimuma–vecuma mijiedarbība, kur lielāks vecums palielināja iespējamību būt ar ievērojami paaugstinātu AlAT rādītāju tieši vīriešu dzimumam (OR, 99 % TI: 1,34, 1,29–1,4 katram gadam), kamēr sieviešu dzimumam līdzīga asociācija bija niecīga (1,09, 1,02–1,10). Salīdzinājumā ar I pakāpes aptaukošanos, II un III pakāpes aptaukošanās gadījumā bija lielāka iespēja būt ar viegli paaugstinātu AlAT (II pakāpes aptaukošanās OR, 99 % TI: 1,51, 1,35–1,70; III pakāpes aptaukošanās OR, 99 % TI: 2,17, 1,66–2,61) un ievērojami paaugstinātu AlAT (II pakāpes aptaukošanās OR 99 % TI: 1,82. 1,51–2,20; III pakāpes aptaukošanās OR, 99 % TI: 3,38, 2,71–4,23). Dislipidēmijai tika atrasta saikne gan ar viegli, gan ievērojami paaugstinātiem AlAT rādītājiem, abos gadījumos p < 0,001. Traucētas glikozes vielmaiņas izplatība bija 19,1 % normālas AlAT rādītāja grupā, 20,4 % pie viegli paaugstinātiem AlAT rādītājiem un 29,0 % pie ievērojami paaugstinātiem AlAT rādītājiem.

Pētījuma autori rekomentē veikt NATAS sijājošo diagnostiku bērniem un pusaudžiem ar aptaukošanos, kuriem ir augstāki riski paaugstinātam AlAT, lai tādējādi veicinātu agrīnu diagnostiku un mērķtiecīgu ārstēšanu pediatriskas NATAS gadījumā.

Avots: Putri RR, Casswall T, Hagman E. Prevalence of increased transaminases and its association with sex, age, and metabolic parameters in children and adolescents with obesity - a nationwide cross-sectional cohort study. BMC Pediatr. 2021 Jun 9;21(1):271. doi: 10.1186/s12887-021-02747-4. PMID: 34107897.