PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Psoriāzes izplatība ASV: vai vērojama dinamika kopš 2003.gada?

Doctus
Psoriāzes izplatība ASV: vai vērojama dinamika kopš 2003.gada?
Pixabay.com
Tas, cik izplatīta ir psoriāze jāzina, lai izprastu slimības radīto slogu, biežāk skartās populācijas grupas un kādu veselības aprūpes politiku jāorganizē šiem pacientiem.

Lai noskaidrotu šā brīža psoriāzes izplatības datus un salīdzinātu tos ar 2003.–2004.gada datiem, tika veikts uz populāciju balstīts šķērsgriezuma pētījums ar 2011.–2014.gada datiem. Dalībnieki bija vismaz 20 gadus veci un tika izvēlēti caur daudzstadiju iespējamības paraugu dizainu, lai nodrošinātu, ka dati būs reprezentabli valstiskā līmenī. Pētījumam derīgajiem pacientiem tika veiktas klātienes intervijas, pēc kurām veica medicīnisko izmeklēšanu. Galvenie pētījuma iznākumi bija psoriāzes izplatība ASV, mērīta pēc procentuālā daudzuma, cik cilvēkiem no pētījumā esošajiem, tā tiks konstatēta.

Kopā pētījumā iekļāva 12 625 dalībnieku (vidējais vecums 32,8 gadi, 51,4 % sievietes, 38,2 % baltās rases pārstāvji), kas atbildēja uz jautājumu, vai viņiem ir dzīves laikā kāds noteicis psoriāzes diagnozi. Psoriāzes izplatība starp pieaugušajiem ASV ir 3,0 % (95 % TI, 2,6 %–3,4 %). Balstoties uz 2020.gada ASV iedzīvotāju skaitīšanas datiem, šis norāda uz kopā apmēram 7,55 miljoniem ASV iedzīvotāju ar psoriāzi. Izplatība sieviešu un vīriešu vidū ir līdzīga – 3,2 % sievietēm un 2,8 % vīriešiem. Izplatība augstaka ir baltās rases pārstāvju vidū (3,6 %, TI 95 %, 2,6 %–3,8 %), kamēr melnās rases pārstāvjiem to konstatē 1,5 % (95 % TI, 1,0 %–2,0 %) gadījumu. Psoriāzes izplatību neietekmē dalībnieka laulību statuss, izglītība, ienākumu līmenis vai medicīniskās apdrošināšanas statuss. Arī izplatības mainība kopš 2003.gada nav novērota.

Šā pētījuma dati norāda, ka psoriāze joprojām saglabājas kā bieži sastopama, imūnmediēta slimība, un tās izplatības slieksnis ASV iedzīvotāju vidū nav mainījies kopš 2003.gada.  

Avots: Armstrong AW, Mehta MD, Schupp CW, Gondo GC, Bell SJ, Griffiths CEM. Psoriasis Prevalence in Adults in the United States. JAMA Dermatol. Published online June 30, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.2007