PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Seroloģiskā atbildreakcija pret Covid–19 vakcināciju pacientiem ar imūnmediētām iekaisīgām slimībām

Doctus
Seroloģiskā atbildreakcija pret Covid–19 vakcināciju pacientiem ar imūnmediētām iekaisīgām slimībām
Pixabay.com
Pacienti ar imūnmediētām iekaisīgām slimībām ir ar paaugstinātu Covid–19 risku, lielākoties imūnsupresīvo medikamentu, tādu kā glikokortikosteroīdu, lietošanas dēļ. Šo medikamentu lietošana var ietekmēt arī vakcīnas atbildreakciju. Šīs meta–analīzes mērķis bija noskaidrot, kāda bijusi pacientu ar imūnmediētām iekaisīgām slimībām seroloģiskā atbildreakcija uz Covid–19 vakcīnu.

Tika ievākti dati elektroniski pieejamās datu bāzēs no 2021.gada 1.augusta, izvelkot datus par informāciju saistībā ar vakcināciju, lietotajiem medikamentiem, populācijas raksturojumu un seroloģisko atbildreakciju uz vakcīnu. Kopā tika izvēlēti 25 novērošanas pētījumi ar 5360 pacientiem, kas tika tālāk analizēti. Lielākā daļa pētījumu bija par mRNS vakcīnam (BNT162b2, mRNS–1273), un tikai neliela daļa pētījumu analizēja citas vakcīnas (AZD1222, Coronavac, BBV152, Ad26.COV2.S).

Seroloģiskā atbilde pēc mRNS vakcīnas vienas (6 pētījumi) un divām devām (17 pētījumi) bija 73,2 % (95 % TI; 65,7–79,5) un 83,4 % (95 % TI 76,8–88,4). Meta–regresijas analīzē, anti–CD20 terapija tika saistīta ar zemāku atbildreakciju (p < 0,001) un arī enti–TNF terapija bija ar zemāku vakcinācijas seroloģisko atbildreakciju (p – 0,0058). Pacienti ar imūnmediētām iekaisīgām slimībām salīdzinājumā ar kontroli bija ar mazāku iespēju iegūt seroloģisko atbildreakciju uz vakcīnu pēc divām mRNS vakcīnām (6 pētījumi, iespēju attiecība 0,086, 95 % TI 0,036–0,206, p < 0,001). Nebija pietiekami daudz pētījumi, lai izvērtētu adenovīrusu vai inaktivēto vakcīnu efektivitāti.

Pētnieki secina, ka pacientiem ar imūnmediētām iekaisīgām slimībām ir vājaka atbildreakcija uz mRNS Covid–19 vakcīnu. Iegūtie rezultāti liek domāt, ka – pirmkārt, vakcinācijas kurss šiem pacientiem jāveic bez kavēšanās un otrkārt – jāatbalsta stratēģija par trešās vakcīnas devas saņemšanu.

Avots: Sakuraba A, Luna A, Micic D. Serologic response to coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination in patients with immune-mediated inflammatory diseases: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2021 Sep 29:S0016-5085(21)03604-0. doi: 10.1053/j.gastro.2021.09.055. Epub ahead of print. PMID: 34599933.