PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sezonālā gripa bērniem: izmaksu slogs Eiropā

Doctus
Sezonālā gripa bērniem: izmaksu slogs Eiropā
Pixabay.com
Saslimstība ar gripu bērnu vidū katru gadu ceļ finansiālo slogu veselības aprūpes sistēmā. Zinot, kādas ir ar veselības aprūpi saistītās izmaksas pediatriskās gripas gadījumā, ir iespējams izstrādāt uz vērtībām balstītus lēmumus, lai veicinātu efektīvu imunizācijas stratēģiju attīstību.

Tāpēc šīs publikācijas autori izvirzīja mērķi apkopot pieejamo literatūru par tiešajām un netiešajām gripas izmaksām bērnu populācijā Eiropā. Noslēdzošajā datu analīzē no 2225 publikācijām par derīgām atzītas deviņas. Izmaksas starp valstīm atšķīrās, tāpat kā starp vecumgrupām. Piemēram, tiešās izmaksas par gripas epizodi (saistībā ar hospitalizāciju un pediatrisko apskati) variēja no 74 € Itālijā līdz 252 € Vācijā. Turklāt, jo pacients bija jaunāks, jo lielāka iespējamība, ka šīs izmaksas pat divkāršojās (piemēram, Itālijā, Francijā, Vācijā). Attiecībā uz netiešajām izmaksām – vecāku zaudētās darba dienas vairāk bija vecākiem, kuriem bērni bija vecumā zem 2 gadiem vai 2–5 gadus veci, salīdzinājumā ar tiem, kam bērni bija pārsnieguši 5 gadu vecumu. Piemēram, viens vecāks Vācijā zaudēja apmēram 251 € nedēļā, atrodoties mājās ar gripu slimu bērnu.

Šā pētījuma rezultāti vēl vairāk pasvītro gripas negatīvo ekonomisko ietekmi ģimenēm ar bērniem, pasvītrojot imunizācijas nozīmīgumu šajā vecuma grupā.

Avots: Villani, Leonardo et al. “Seasonal influenza in children: Costs for the health system and society in Europe.” Influenza and other respiratory viruses vol. 16,5 (2022): 820-831. doi:10.1111/irv.12991