PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Uztura bagātinātāji nealkohola taukainās aknu slimības gadījumā: tīkla meta–analīze

Doctus
Uztura bagātinātāji nealkohola taukainās aknu slimības gadījumā: tīkla meta–analīze
Pixabay.com
Nealkohola taukainās aknu slimības (NATAS) izplatība pasaulē ir vidēji 19–33 %, ar atšķirībām dažādās populācijās. NATAS ir iemesls saīsinātai dzīvildzei un paaugstina aknu cirozes, hepatocelulāras karcinomas attīstības risku un nepieciešamību pēc aknu transplantācijas dzīves laikā. Joprojām ir neskaidrība par dažādiem pieejamiem uztura bagātinātājiem, to ieguvumiem un riskiem NATAS pacientiem. Šobrīd nav pieejams neviens apstiprināts uztura bagātinātājs NATAS ārstēšanā vai profilaksē.

Lai noskaidrotu, kādi pastāv ieguvumi un riski, lietojot dažādus uztura bagātinātājus NATAS ārstēšanā, tika veikta tīkla meta–analīze. Tika veidots saraksts ar uztura bagātinātājiem – no mazāk drošiem un efektīviem līdz efektīvākajiem un drošākajiem. Datu meklēšanai nejaušināti kontrolētos pētījumos ar NATAS pacientiem izmantoja dažādas medicīniskās datu bāzes.

Pārskatā tika iekļauti 202 nejaušināti kontrolēti klīniskie pētījumi (14 000 dalībieki). Deviņpadsmit no tiem bija ar zemu neobjektivitātes risku. Kopā šajos pētījumos analizētas 32 dažādas NATAS terapijas metodes, tāpēc bija pētījumi (115 pētījumi, 7732 dalībnieki), kur analizēja vairāk kā vienas metodes lietderīgumu. Pacientu līdzsekošanas laiks šajos pētījumos variēja no 1–28 mēnešiem. Līdzsekošanas laikā ļoti reti ziņoja par tādiem klīniskajiem iznākumiem kā mirstība, aknu ciroze, aknu dekompensācija, aknu transplantācija, hepatocelulāra karcinoma vai ar aknu slimībām saistīta mirstība. Neviens no pētījumiem neziņoja par mērītu ar veselību saistītu dzīves kvalitātes uzlabojumu pēc validētas skalas. Pierādījumi par iegūtajiem rezultātiem un blaknēm kopumā vērtējami kā neskaidri.

Tomēr, pacienti, kas lietoja PUFA (polinepiesātinātās taukskābes) drīzāk izbaudīja kādas blaknes, salīdzinot ar tiem, kas to nesaņēma (meta–analīzes rezultāti: OR 4,44, 95 % TI 2,40–8,48, zemas ticamības pierādījumi; 4 pētījumi, 203 dalībieki; tiešie pierādījumi: OR 4,43, 95 % TI 2,43–8,42). Tāpat arī dalībnieki, kas saņēma uztura bagātinātājus, kas nav vitamīni, taukskābes, fosfolipīdi un antioksidanti, arī sūdzējās par vairāk blaknēm nekā tie, kas šos uztura bagātinātājus nesaņēma (meta–analīzes rezultāts: RR 1,73, 95 % TI 1,26–2,41; 6 pētījumi, 291 dalībnieks; tiešie pierādījumi: RR 1,72, 95 % TI 1,25–2,40; zemas ticamības pierādījumi). Ir ļoti neskaidri dati arī par antioksidantiem (antioksidantiem, kas nav vitamīni) salīdzinot ar nekādu aktivitāti aknu cirozes profilaksei (HR 1,68, 95 % TI 0,23–15,10; 1 pētījums, 99 dalībnieki; ļoti zemas ticamības pierādījumi).

Iespējams dati ir tik nepilnīgi arī tāpēc, ka pētījumos bijis ļoti īss līdznovērošanas laiks. Ir jābūt apmēram 8–28 gadiem, lai noteiktu, vai ir atšķirības mirstības rādītājos pacientiem ar NATAS un vispārīgā populācijā. Tāpēc ir mazticams, ka tiek novērotas jebkādas klīniskās atšķirības un iznākumi, ja pētījums nav vismaz 5–10 gadus ilgs.

Pētījumu meta–analīze norāda uz to, ka nav pieejamu datu par uztura bagātinātāju lietderīgumu NATAS profilaksē un ārstēšanā, salīdzinot ar nekādu papildu aktivitāti pie jau apstiprinātas NATAS terapijas taktikas. Ir nepieciešami augstas kvalitātes klīniskie pētījumi ar adekvātu līdznovērošanas periodu, lai novērtētu vitamīnu, probiotiku/prebiotiku/sinbiotiku, PUFA lietošanas ieguvumus, kam ir kāds klīniskais labums (mirstības samazināšanās, dzīves kvalitātes uzlabošanās, aknu cirozes profilakse, atlikta nepieciešamība pēc aknu transplantācijas, utt.).

Avots: Komolafe O, Buzzetti E, Linden A, Best LM, Madden AM, Roberts D, Chase TJ, Fritche D, Freeman SC, Cooper NJ, Sutton AJ, Milne EJ, Wright K, Pavlov CS, Davidson BR, Tsochatzis E, Gurusamy KS. Nutritional supplementation for nonalcohol-related fatty liver disease: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jul 19;7:CD013157. doi: 10.1002/14651858.CD013157.pub2. PMID: 34280304.