PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antihipertensīvie medikamenti un ekzematozs dermatīts senioriem

Doctus
Antihipertensīvie medikamenti un ekzematozs dermatīts senioriem
Pixabay.com
Senioru vidū pieaug ekzēmas gadījumu skaits, bet tajā pašā laikā ir maz zināms par ādas reakcijas patofizioloģiskajiem procesiem un labāko ārstēšanas taktiku. Preliminārie dati uzrāda, ka medikamenti, īpaši antihipertensīvie, varētu būt iemesls ekzematozam dermatītam senioru populācijā, tomēr ir ierobežots skaits pētījumu, kas šo saikni varētu apstiprināt.

Šis bija garengriezuma kohortas pētījums, kurā analizēja, vai antihipertensīvie medikamenti ir saistīti ar ekzematozu dermatītu senioriem. Tas norisinājās Apvienotajā Karalistē ģimenes ārstu praksēs no 1994.–2015.gadam, datu analīze veikta līdz 2024.gadam. Pētījumā tika iekļauti 60+ gadus veci seniori bez ekzematoza dermatīta pētījuma sākumā. Katram pacientam tika fiksēts laiks, kad ordinēts jauns antihipertensīvais medikaments un aktīva, pirmo reizi diagnosticēta ekzematoza dermatīta sākums.

Pētījumā piedalījās 1 561 358 seniori (vidējais [SN] vecums 67 [9] gadi; 54 % sievietes; kopējā ekzematozā dermatīta izplatība bija 6,7 % sešu (IQR 3–11) gadu novērošanas periodā. Ekzematoza dermatīta sastopamība bija augstāka starp tiem pētījuma dalībniekiem, kam bija parakstīti antihipertensīvie medikamenti (12 pret 9 uz 1000 persongadiem). Pēc pielāgotās Cox proporcionālās draudu modeļu analīzes tika secināts, ka tiem, kas saņem antihipertensīvos medikamentus ir par 29 % augstāks risks attīstīties ekzematozam dermatītam (draudu attiecība [HR] 1,29; 95 % TI 1,26–1,31). Analizējot katru antihipertensīvo medikamentu klasi atsevišķi, secināts, ka lielākais efekts ir diurētiķiem (HR 1,21; 95 % TI 1,19–1,24) un kalcija kanālu blokatoriem (HR 1,16; 95 % TI 1,14–1,18).

Šajā kohortas pētījumā secināts, ka pastāv saistība starp ekzematozu dermatītu senioriem un antihipertensīviem medikamentiem, lielākoties diurētiķiem un kalcija kanālu blokatoriem; retāk AKEi un bēta blokatoriem. Nepieciešams turpināt papildu pētījumus, lai izprastu esošās saistības patofizioloģiskos mehānismus.

Avots: Ye M, Chan LN, Douglas I, Margolis DJ, Langan SM, Abuabara K. Antihypertensive Medications and Eczematous Dermatitis in Older Adults. JAMA Dermatol. Published online May 22, 2024. doi:10.1001/jamadermatol.2024.1230