PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Elpceļu infekcijas un asiņošanas risks antikoagulantu lietotājiem

Doctus
Elpceļu infekcijas un asiņošanas risks antikoagulantu lietotājiem
Pixabay.com
Varfarīns un tiešas darbības orālie antikoagulanti indicēti trombembolisku notikumu ārstēšanai un profilaksei, taču pastāv arī nopietni asiņošanas riski. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot asociāciju starp neārstētu, sadzīvē iegūtu elpceļu infekciju un asiņošanas biežumu antikoagulantu lietotāju vidū.

Pētījums tika veikts kā paškontrolēts gadījumu sēriju apraksts, kurš notika ģimenes ārstu praksēs Anglijā. Pētījumā tika iekļauti 1208 pieaugušie pacienti, kas lietoja vai nu varfarīnu vai tiešas darbības orālos antikoagulantus un kas nonākuši ģimenes ārsta praksē vai stacionēti ar asiņošanas notikumu laikā no 2010.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim, un kuri pirms tam bijuši pie ģimenes ārsta ar sadzīvē iegūtu elpceļu infekciju, bet kuriem nav izrakstīta antibakteriālā terapija. Galvenie pētījuma iznākumi bija relatīva masīvas asiņošanas sastopamība un klīniski nozīmīga ne–masīva asiņošana 0–14 dienas pēc elpceļu infekcijas (neārstētas ar antibiotikām), salīdzinājumā ar citiem neekspozīcijas laika periodiem.

No 1208 pētījuma dalībniekiem 58 % (n =701) bija vīrieši, vidējais vecums pie pirmsās asiņošanas epizodes 79 gadi, vidējais novērošanas periods 2,4 gadi. Neekspozīcijas laikā tika novērotas 292 masīvas asiņošanas epizodes un 41 asiņošana notika 0–14 dienas pēc saņemtas konsultācijas saistībā ar elpceļu infekciju. Neekspozīcijas laikā notika klīniski nozīmīgas ne–masīvas asiņošanas epizodes un 81 asiņošana notika 0–14 dienas pēc saņemtas konsultācijas saistībā ar elpceļu infekciju. Pēc vecuma, sezonalitātes, kalendārā gada pielāgošanas, relatīvā masīvas asiņošanas sastopamība (sastopamības rādītāja attiecība 2,68, 95 % TI 1,83–3,93) un klīniski nozīmīgas ne–masīvas asiņošanas sastopamība (2,32, 95 % TI 1,82–2,94) pieauga laikā no 0–14 dienām pēc ar antibiotikām neārstētas elpceļu infekcijas. Pētījuma atradnes bija nemainīgas arī pēc dažādām jutīguma analīzēm un nebija novērotas atšķirības starp pacientu dzimumiem vai lietotā antikoagulanta.

Avots: Ahmed H, Whitaker H, Farewell D, Hippisley-Cox J, Noble S. Respiratory tract infection and risk of bleeding in oral anticoagulant users: self-controlled case series BMJ 2021; 375 :e068037 doi:10.1136/bmj-2021-068037