PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gestācijas diabēta saistība ar kardiovaskulārām un cerebrovaskulārām slimībām: sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Gestācijas diabēta saistība ar kardiovaskulārām un cerebrovaskulārām slimībām: sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Gestācijas diabēta izplatības rādītāji variē no 1–30 %, atkarībā no pētāmās populācijas. Grūtniecības laikā gestācijas diabēts nozīmē augstākus mātes un bērna nevēlamus iznākumus, t.sk. preeklampsijas attīstības risku, priekšlaicīgas dzemdības, neonatālas hiperinsulinēmijas attīstīšanos. Kaut arī lielā daļā gadījumu gestācijas diabēts atrisinās pēc dzemdībām, pieaug to gadījumu skaits, kad glikozes intolerances traucējumi grūtniecības laikā atstāj ilgtermiņa sekas.

Šā pētījuma mērķis bija kvantificēt kopējo un specifisko kardiovaskulāro un cerebrovaskulāro slimību (t.sk. vēnu trombembolijas) risku sievietēm, kuru anamnēzē ir gestācijas cukura diabēts. Tika veikts sistemātisks literatūras pārskats un meta–analīze, par datu avotiem tika izmantotas publikācijas no PubMed, Embase un Cochrane Library. Par derīgiem tika uzskatīti novērojumu pētījumi, kas ziņoja par gestācijas diabēta saistību ar incidentu kardiovaskulāru vai cerebrovaskulāru slimību.

Gala pārskatā un analīzē tika iekļauti 15 pētījumi par 513 324 sievietēm ar gestācijas diabētu. No tām 9507 ar kardiovaskulāru un/vai cerebrovaskulāru slimību. Kontroles grupā bija vairāk kā astoņi miljoni sieviešu bez gestācijas diabēta, bet 78 895 no tām bija kardiovaskulāra un/vai cerebrovaskulāra slimība. Salīdzinot sievietes bez gestācijas diabēta, sievietēm ar gestācijas diabētu bija par 45 % augstāks kopējais kardiovaskulārās un cerebrovaskulārās slimības risks (riska attiecība 1,45, 95 % TI 1,36–1,53), par 72 % augstāks kardiovaskulārās slimības risks (1,72, 1,40–2,11) un par 40 % augstāks cerebrovaskulārās slimības risks (1,40, 1,29–1,51).

Sievietēm ar gestācijas diabētu bija paaugstināts koronāro artēriju slimības risks (1,40, 1,18–1,65), miokarda infarkta risks (1,74, 1,37–2,20), sirds mazspējas risks (1,62, 1,29–2,05), stenokardijas risks (2,27, 1,79–2,87), insulta (1,45, 1,29–1,63) un išēmiska insulta (1,49, 1,29–1,71) risks. Arī vēnu trombembolijas risks bija augstāks – par 28 % (1,28, 1,13–1,46) salīdzinājumā ar sievietēm, kam anamnēzē nav bijis gestācijas diabēts. Apakšgrupu analīze kardiovaskulāru un cerebrovaskulāru slimību iznākumos norādīja uz būtisku atšķirību starp pētīto pasaules reģionu (p = 0,078), pētījuma dizainu (p = 0,02), datu avotu (p = 0,005), pētījuma kvalitāti (p =0,04), pielāgošanu pēc smēķēšanas statusa (p = 0,03), ĶMI (p = 0,01), kā arī socioekonomisko statusu (p =0,006) un blakusslimībām (p = 0,05).

Jāpiebilst, ka kardiovaskulāro un cerebrovaskulāro slimību risks mazinājās, kad no analīzes tika izslēgtas tās sievietes, kam gestācijas diabēts attīstījās par 2.tipa cukura diabētu pēc dzemdībām, tomēr risks joprojām saglabājās nozīmīgs (riska attiecība visos gestācijas diabēta gadījumos 1,45 pret gestācijas diabētu bez paliekošanām sekām – 1,09).

Avots: Xie W, Wang Y, Xiao S, Qiu L, Yu Y, Zhang Z et al. Association of gestational diabetes mellitus with overall and type specific cardiovascular and cerebrovascular diseases: systematic review and meta-analysis BMJ 2022; 378 :e070244 doi:10.1136/bmj-2022-070244