PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ilgtermiņa adjuvanta terapijas efektivitāte pacientiem ar Parkinsona slimību

Doctus
Ilgtermiņa adjuvanta terapijas efektivitāte pacientiem ar Parkinsona slimību
Pixabay.com
Daudziem pacientiem ar Parkinsona slimību (PS) attīstās motoriskas komplikācijas, ko nav iespējams kontrolēt tikai ar levodopas devas pielāgošanu. Nav skaidrs, kāda adjuvanta terapija būtu visefektīvākā. Tāpēc, lai salīdzinātu ilgtermiņa efektus pacienta vērtētai dzīves kvalitātei pēc adjuvanta pievienošanas levodopai, tika veikts pētījums.

Ilgtermiņa efekti tika salīzināti starp šādiem adjuvantiem: dopamīna agonists pret dopamīna atpakaļsaistes inhibitors (DASI) – vai nu monoamīna oksidāzes B tipa inhibitors (MAO–B) vai katehol–O–metiltransferāzes (COMT) inhibitors. Šis pragmatiskais, semifaktoriālais (2 x 1), nejaušinātais klīniskais pētījums rekrutēja pacientus no 64 specializētām neiroloģijas un geriatrijas klīnikām Apvienotā Karalistē, Čehijā un Krievijā. Tika iekļauti 500 pacienti ar idiopātisku Parkinsona slimību, kam attīstījušās motoriskās funkcijas komplikācijas, bet nav attīstījusies demence; šie pacienti tika nejaušināti iedalīti kādā no grupām 1:1:1, izmantojot datorizētu sistēmu. Primārie pētījuma iznākumi bija 39 vienību Parkinsona slimības aptaujas anketas (PDQ–39) rezultāti par mobilitāti un izmaksu efektivitāti. Iznākums tika vērtēts pirms pētījuma, kā arī 6 un 12 mēnešus pēc nejaušanāšanas, pēc tam atkārtojot izvērtēšanu katru gadu.

No 500 dalībniekiem (vidējais vecums 73 gadi), 314 dalībnieki (62,8 %) bija vīrieši. Pēc vidējā novērošanas perioda, 4,5 gadiem, dalībnieki dopamīna agonista grupā uzrādīja par 2,4 punktiem (95 % TI -1,3–6,0 punkti) augstāku rezultātu PDQ–39 mobilitātes novērtēšanā, salīdzinot ar MAO–B un COMT grupu kopējo rezultātu; tomēr šī atšķirība nebija statistiski nozīmīga (p = 0,20). Attiecībā uz DASI, dalībniekiem MAO–B grupā mobilitātes rezultāts bija par 4,2 punktiem (95 % TI 0,4–7,9 punkti, p = 0,03) labāks kā COMT grupā. Labāks MAO–B rezultāts bija arī EuroQol 5 dimensiju 3 līmeņu (EQ–5D–3L) lietderības rezultātā par 0,05 punktiem (95 % TI 0,003–0,009 punkti; p = 0,04). Neliels uzlabojums tika novērots arī arī PQD–39 kopsavikuma rezultātā (vidējā atšķirība 2,2 punkti; 95 % TI -0,2–4,5 punkti; p = 0,07), ar nelielu uzlabojumu kognitīvajā funkcijā un mirstības mazināšanā.

Šajā pētījumā, kur analizēts pacienta vērtētais dzīves kvalitātes uzlabojums, MAO–B inhibitori un dopamīna agonisti uzrādīja pārākumu pār COMT inhibitoriem. MAO–B inhibitori uzrādīja ekvivalentu slimības kontroles efektivitāti dopamīna agonistiem, kas liek domāt, ka šī zāļu grupa netiek lietota pietiekami bieži kā adjuvanta terapija Parkinsona slimības pacientiem ar motoriskām komplikācijam, nekontrolētām ar levodopa monoterapiju.

Avots: Gray R, Patel S, Ives N, et al. Long-term Effectiveness of Adjuvant Treatment With Catechol-O-Methyltransferase or Monoamine Oxidase B Inhibitors Compared With Dopamine Agonists Among Patients With Parkinson Disease Uncontrolled by Levodopa Therapy: The PD MED Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. Published online December 28, 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.4736