PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Izmaiņas rezidentūras kārtībā

Doctus
Izmaiņas rezidentūras kārtībā
Freepik
Veselības ministrija sadarbībā ar augstskolām un nozares profesionālajām sabiedriskajām organizācijām izstrādājusi grozījumu projektu Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka rezidentu uzņemšanas, sadales un finansēšanas kārtību.

Veselības ministrija sola, ka rezidentūras organizēšanas un finansēšanas kārtība būs elastīgāka un jaunajiem ārstiem labvēlīgāka. "Izstrādātie Ministru kabineta noteikumu grozījumi ir solis pretī sakārtotai rezidentūras vietu plānošanai, paredzēs papildu motivāciju darbam reģionālajās slimnīcās, kā arī ir skaidrs signāls tam, ka mēs, beidzot, varam doties prom no jauno ārstu bezmaksas darba. Kopumā šo varētu saukt par pirmo grozījumu sadaļu, kurā ir rasts kompromiss, bet ar šo darbs pie rezidentūras procesa sakārtošanas nebeidzas," uzsver Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs.

Elastīgāka rezidentūras plānošana

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka rezidentūras vietu skaita plānošanā tiek ņemta vērā augstskolu sniegtā informācija par plānoto medicīnas studiju absolventu skaitu kārtējā gadā. Uz rezidentūras vietām pretendē ne vien ārsti, kas absolvējuši studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet arī medicīnas studiju absolventi, kuru apmācību pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona,  tāpēc rezidentūras vietu skaita noteikšanā paredzēts vērtēt kopējo, ne vien no valsts budžeta finansēto medicīnas studiju absolventu skaitu. Tāpat tiks ņemts vērā arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc rezidentiem dažādās speciālitātēs.

Atviegloti atstrādes nosacījumi

Noteikts, ka pēc rezidentūras programmas pabeigšanas atstrāde veicama trīs gadus 5 gadu periodā (periodu pagarinās, ja persona saņem maternitātes, paternitātes vai vecāku pabalstu). Līdz šim bija noteikts, ka atstrāde jāveic turpmākajos trīs gados pēc rezidentūras pabeigšanas. Tāpat noteikumos precizēts, ka atstrādes laiku summē, ja ir darbs specialitātē un papildus tiek veikts pasniedzēja darbs augstskolā vai zinātniskais darbs. Elastīgāki padarīti arī finanšu saistību izpildes nosacījumi, ja persona ir mainījusi rezidentūras programmu un pēc tās apguves veic atstrādi atbilstoši nosacījumiem.

Atalgojums maksas rezidentiem

Šogad maksas rezidentiem valsts sāk maksāt atalgojumu, tāpēc noteikumu projektā atrunāta kārtība maksas rezidentūras plānošanai augstskolās. Plānotās maksas vietas būs jāsaskaņo ar Veselības ministriju un augstskolām būs jāsniedz garantija maksas rezidentu atalgojuma nodrošināšanai.

Reģionālās piemaksas

Grozījumi paredz precizēt 30% reģionālās piemaksas izmaksu rezidentiem. Noteikts, ka 30% piemaksu aprēķinās  atbilstoši nostrādātajam darba apjomam attiecīgajā mēnesī reģionā, tādējādi piemaksas saņemšanas nosacījumus padarot līdzsvarotākus visiem rezidentiem.

Šā gada budžetā pirmo reizi atvēlēts finansējums - 5,6 miljoni eiro, lai visiem maksas rezidentiem nodrošinātu atalgojumu tādā pašā līmenī kā pārējiem rezidentiem. Tāpat  šogad palielinātas valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaits par 30 vietām, novirzot tam papildu 266 tūkstošus eiro.

Ar grozījumiem var iepazīties šeit.