PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Benzodiazepīnu lietošana paaugstina mirstības risku pacientiem ar Alcheimera slimību

Doctus
Benzodiazepīnu un līdzīgu medikamentu lietošana ir saistīta ar 40 % mirstības pieaugumu pacientiem ar Alcheimera slimību, secināts Somijā veiktā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp mirstības risku un uzsāktu benzodiazepīnu un saistīto medikamentu (BZDR) lietošanu pacientiem ar Alcheimera slimību.

Pētījumā iekļāva 70 718 pacientus ar Alcheimera slimību. Medikamentu lietošanas fakts tika iegūts no izrakstīto recepšu reģistra. Lai analizētu jaunos lietotājus, personas, kuras lietoja BZDR gada laikā pirms Alcheimera diagnozes, tika izslēgtas no pētījuma.

Uz katru BZDR lietotāju (n=10 380) tika piemeklēti 2 nelietotāji (n=20 760), kurus samēroja pēc vecuma, dzimuma un laika, kopš slimība ir diagnosticēta.  Iznākums bija 180 dienu mirstība, BZDR lietotājus salīdzināja ar nelietotājiem, izmantojot Koks regresiju.

Novērošanas periodā tika novēroti papildus 5 nāves gadījumi uz 100 persongadiem BZDR lietotāju vidū, salīdzinot ar kontroles grupu. Mirstība bija 13,4 (95 % TI [12,2 – 14,5]) BZDR grupā un 8,5 (95 % TI [7,9 – 9,1]) kontroles grupā. BZDR lietošana bija saistīta ar augstāku mirstības risku (HR=1,4, 95 % TI [1,2 – 1,6]).

Benzodiazepīnu un līdzīgu medikamentu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu mirstības risku personām ar Alcheimera slimību. Pētījuma rezultāti apliecina, ka pirmās izvēles simptomātiska terapija pacientiem ar Alcheimera slimību ir nemedikamentoza terapija.

 

AVOTS: Saarelainen L, Tolppanen AM, Koponen M, et al. Risk of death associated with new benzodiazepine use among persons with Alzheimer disease: A matched cohort studyInternational Journal of Geriatric Psychiatry, 2017