PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

HOPS pacientiem ar miega problēmām var būt arī garastāvokļa traucējumi

Doctus
Slikta miega kvalitāte pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) ir saistīta ar sliktāku veselības stāvokli. Tomēr trūkst pētījumu par faktoriem, kas saistīti ar miega traucējumiem pacientiem ar HOPS.

Pētījuma mērķis bija izpētīt miega traucējumu modeļus un faktorus, kas saistīti ar miega traucējumiem pacientiem ar HOPS.

Šis bija perspektīvs daudzcentru šķērsgriezuma pētījums, kurā piedalījās 245 HOPS pacienti. Lai novērtētu miega traucējumus, visi pacienti aizpildīja pacienta ziņoto mērījumu, HOPS un astmas miega ietekmes skalu (CASIS). Veselības novērtēšanai tika izmantota Sentdžordža elpošanas anketa (SGRQ), 36 punktu īsās formas veselības aptauja (SF-36), slimnīcu satraukuma un depresijas skala (HADS) un HOPS pašefektivitātes skala (CSES) un ar to saistītā dzīves kvalitāte (HRQL), trauksme / depresija un pašefektivitāte.

35,1 % pētījuma dalībnieku ziņoja par sliktu miegu. Vienfaktora analīze parādīja, ka kopējais CASIS vērtējums korelēja ar modificēto Medicīnas pētījumu padomes aizdusas skalu, kopējo SGRQ punktu skaitu, SF-36 PCS, SF-36 MCS, HADS-A, HADS-D un CSES (visi p <0,05). Daudzfaktoru analīzē SGRQ kopsumma (r = 0,19, p = 0,006), SF-36 PCS (r = 0,14, p = 0,037), HADS-D (r = 0,24, p = <0,001) un CSES (r = - 0,12, p = 0,010) bija neatkarīgi saistīti ar CASIS rādītāju.

Šajā pētījumā 35 % klīniski stabili pacientu ar HOPS ziņoja par sliktu miega kvalitāti. Pacientiem ar HOPS depresija, sliktāka dzīves kvalitāte un pašefektivitāte bija nozīmīgi saistīta ar miega traucējumiem.

AVOTS: Lee SH, Lee H, Kim YS, et al. Factors associated with sleep disturbance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Clinical Respiratory Journal. 2020, 24 July