PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Lielākā daļa “garā” Covid pacientu izveseļojas

Doctus
Lielākā daļa “garā” Covid pacientu izveseļojas
Freepik.com
Pētījums atklāj, ka lielākā daļa cilvēku, kas inficēti ar SARS-CoV2 vīrusu, atveseļojas 12 mēnešu laikā neatkarīgi no slimības smaguma pakāpes. Tomēr, lai gan 75 % pacientu bija atveseļojušies 12 mēnešu laikā pēc inficēšanās ar vīrusu, 25 % pacientu joprojām bija vismaz viens no trim visbiežāk sastopamajiem simptomiem, tostarp klepus, nogurums un elpas trūkums. Pētnieki arī atklāja, ka pacientiem ar pastāvīgiem simptomiem bija arī antivielas, kas saistītas ar autoimūnām slimībām, kā arī paaugstināts citokīnu līmenis, kas izraisa iekaisumu.

Līdz šim jau bija ziņots par autoimunitāti pacientiem ar smagu Covid-19. Šajā pētījumā analizēja, vai antinukleārās/ekstrahējamās-nukleārās antivielas (ANA) bija sastopamas līdz pat gadam pēc inficēšanās un vai tās bija saistītas ar klīniski nozīmīgu Covid-19 post-akūtu seku (PASC) simptomu attīstību.

Ātrais imūntests tika izmantots, lai 3, 6 un 12 mēnešus pēc atveseļošanās izmērītu cirkulējošo ANA/ENA līmeni 106 atveseļojošiem Covid-19 pacientiem ar dažādu akūtās fāzes slimības smaguma pakāpi. Katrā laika punktā tika reģistrēts pacientu ziņotais nogurums, klepus un aizdusa. Lai pārbaudītu autoantivielu saistību ar pacientu ziņotajiem rezultātiem un pro-iekaisuma citokīniem, tika izmantots daudzfaktoru loģistikas regresijas modelis un uztvērētas darbības līknes (ROC).

Salīdzinot ar pēc vecuma un dzimuma samērotas veselas kontrolgrupas (n=22) un tiem, kuriem bija citas elpceļu infekcijas (n=34), pacientiem ar Covid-19 bija augstāks nosakāmais ANA līmenis 3 mēnešos pēc atveseļošanās (p<0,001). Vidējais ANA autoreaktivitātes skaits vienam indivīdam samazinājās no 3 līdz 12 mēnešiem (3,99 līdz 1, 55) ar pastāvīgiem pozitīviem titriem, kas saistīti ar nogurumu, aizdusu un klepus smagumu. Antivielas pret U1-snRNP un anti-SS-B/La bija pozitīvi saistītas ar pastāvīgiem noguruma simptomiem (p<0,028, AUC=0,86) un aizdusu (p<0,003, AUC=0,81). Iekaisuma citokīni, piemēram, audzēja nekrozes faktors alfa (TNFα) un C-reaktīvais proteīns, paredzēja paaugstinātu ANA līmeni 12 mēnešos. TNFα, D-dimēram un IL-1β bija visspēcīgākā saistība ar simptomiem 12 mēnešos. Regresijas analīze uzrādīja TNFα paredzēto nogurumu (β=4,65, p=0,004) un vispārējo simptomātiku (β=2,40, p=0,03) 12 mēnešos.

Pastāvīgi pozitīvi ANA 12 mēnešus pēc inficēšanās ar SARS-Co-V2 ir saistīti ar pastāvīgiem simptomiem un iekaisumu (TNFα) Covid-19 pacientu apakškopā. Šis atklājums norāda uz nepieciešamību turpināt izmeklēšanu par autoimunitātes lomu PASC attīstībā.

AVOTS: Son K, Jamil R, Chowdhury A, et al. Circulating anti-nuclear autoantibodies in COVID-19 survivors predict long-COVID symptoms. European Respiratory Journal, 2022; 2200970