PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Nav saistības starp HPV vakcīnu un autoimūnām saslimšanām

Doctus
Cilvēka papillomas kvadrivalentā vakcīna (HPV4) nav saistīta ar paaugstinātu autoimūnu slimību risku sievietēm, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Canadian Medical Association Journal.

Neskatoties uz to, ka reālās dzīves pētījumi pierāda vakcīnas efektivitāti, vēl arvien pastāv diskusijas par šīs vakcīnas drošību. Pētījuma mērķis bija novērtēt autoimūnu saslimšanu risku meitenēm, kurām ir veikta HPV4 vakcinācija.

Tika veikts populācijā balstīts retrospektīvs kohorta pētījuma, izmatojot administratīvos datus un vakcinācijas datubāzi laika periodā 2007.-2013.gads.

Pētījumā iekļāva 290 939 meitenes vecumā no 12 līdz 17 gadiem, kurām bija veikta vakcinācija 2007.-2013.gadā. Pētnieki nekonstatēja autoimūnu slimību risku pēc HPV4 vakcinācijas (n=681; RR=1,12; 95 % TI [0,85 – 1,47]). Arī uz specifiskām autoimūnām saslimšanās netika novērots paaugstināts risks, piemēram, optisks neirīts (n=67; RR=1,57; 95 % TI [0,74 – 3,33]) un Graves slimība (n=47; RR=1,55; 95 % TI [0,92 – 2,63]).

Pētnieki secina, ka netiek novērots paaugstināts autoimūnu slimību risks pēc HPV4 vakcinācijas pusaudžu meitenēm. Šie rezultāti būtu jāņem vērā gan vecākiem, gan veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

 

AVOTS: Liu EY,  Smith LM, Ellis AK, et al. Quadrivalent human papillomavirus vaccination in girls and the risk of autoimmune disorders: the Ontario Grade 8 HPV Vaccine Cohort Study. CMAJ. May 28, 2018 190 (21) E648-E655.