PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Priekšlaicīga mirstība un nāves cēloņi cilvēkiem ar epilepsiju

Doctus
Priekšlaicīga mirstība un nāves cēloņi cilvēkiem ar epilepsiju
Freepik.com
Cilvēkiem ar epilepsiju ir priekšlaicīgas nāves risks ar ievērojamu atšķirību atkarībā no pētījuma populācijas. Pētījuma mērķis bija novērtēt nāves risku un cēloņus pacientiem ar epilepsiju saistībā ar vecumu, slimības smaguma pakāpi, slimības gaitu, blakus slimībām un sociālekonomisko stāvokli.

Tika veikts valsts mēroga retrospektīvs kohortas pētījums, izmantojot valsts veselības apdrošināšanas datubāzi, kas saistīta ar valsts nāves cēloņu reģistru. Tika iekļauti nesen ārstēti pacienti ar epilepsiju laika posmā no 2008. līdz 2016. gadam, kuri tika identificēti pēc pretkrampju medikamentu (ASM) receptēm un epilepsijas/krampju diagnostikas kodiem, un tie tika novēroti līdz 2017. gadam. Tika novērtēta visu cēloņu un cēloņu kopīgās mirstības rādītāji un standartizētie mirstības koeficienti (SMR).

Starp 138 998 pacientiem ar epilepsiju tika identificēti 20 095 nāves gadījumi, un vidējais novērošanas periods bija 4,79 gadi. SMR bija 2,25 kopējā pacientu ar epilepsiju grupā ar augstāku vērtību jaunākajā vecuma grupā diagnozes laikā un īsāku laika intervālu pēc diagnozes. SMR monoterapijas grupā bija 1,56, savukārt grupā ar 4 vai vairāk ASM bija 4,93. Pacientiem bez blakus slimībām SMR bija 1,61. Pacientiem ar epilepsiju, kas bija lauku iedzīvotāji, bija augstāks SMR nekā tiem, kas bija pilsētu iedzīvotāji (attiecīgi 2,47 pret 2,03). Pacientu ar epilepsiju nāves cēloņi bija cerebrovaskulāras slimības (18,9 %, SMR=4,50), ļaundabīgi audzēji ārpus centrālās nervu sistēmas (CNS) (15,7 %, SMR=1,37), ļaundabīgi audzēji CNS (6,7 %, SMR=46,95), pneimonija (6,0 %, SMR=2,08) un ārējie cēloņi (7,2 %, SMR=2,17), tostarp pašnāvības (2,6 %, SMR=2,07). Pati epilepsija un epilepsijas stāvoklis veidoja 1,9 % no kopējās nāves gadījumu skaita. Ar pneimoniju un ārējiem cēloņiem saistītā pārmērīgā mirstība joprojām bija augsta, savukārt pārmērīgajai mirstībai, kas saistīta ar ļaundabīgiem audzējiem un cerebrovaskulārām slimībām, bija tendence samazināties, palielinoties laikam kopš diagnozes noteikšanas.

Šis pētījums parādīja pārmērīgu mirstību pacientiem ar epilepsiju, pat tiem, kuriem nav blakus slimību, un tiem, kuri saņēma monoterapiju. Reģionālās atšķirības un ilgstošs nāves risks no ārējiem cēloņiem desmit gadu laikā norāda uz iespējamām intervencēm. Papildus aktīvai krampju kontrolei, lai samazinātu mirstību, ir nepieciešama izglītošana par traumu profilaksi, pašnāvības domu uzraudzība un centieni uzlabot epilepsijas aprūpes pieejamību.

AVOTS: Hye-Jin M, Hyesung L, Yoon D, et al. Premature Mortality and Causes of Death Among People With Epilepsy: A Nationwide Population-Based Incident Cohort Study. Neurology, First published March 22, 2023