PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp antidepresantu lietošanu un gūžas lūzumu risku gados veciem cilvēkiem pirms un pēc terapijas uzsākšanas

Doctus
Papildus iepriekš veiktakos pētījumos noskaidrotajam, ka gūžas lūzumu risks palielinās pēc antidepresantu lietošanas sākuma, jaunā pētījumā secināts, ka šis risks ir paaugstināts arī tieši pirms terapijas uzsākšanas.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp antidepresantu lietošanu un gūžas lūzumu risku, risku sāka vērtēt gadu pirms terapijas uzsākšanas un gadu pēc tam.

Pētījumā izmantoja 204 072 pacientu datus no Zviedru nacionālā izrakstīto medikamentu reģistra. Visi dalībnieki bija virs 65 gadu vecuma un tiem bija izrakstīti antidepresanti laika period 2006.gada 1.jūlijs – 2011.gada 31.decembris. Visiem dalībniekiem tika piemeklēts viens kontroles grupas dalībnieks, kurš nelietoja antidepresantus. Primārais pētījuma iznākums bija gūžas lūzums gada laikā pirms vai gada laikā pēc antidepresantu terapijas uzsākšanas.

No 408 144 pētījumā iekļautajiem dalībniekiem 257 486 (63,1 %) bija sievietes, vidējais vecums bija 80,1 (SD 7,2) gadi. Antidepresantu lietotājiem bija vairāk kā 2 reizes lielāks gūžas lūzuma risks nekā tiem, kuri nelietoja antidepresantus (2,8 % pret 1,1 % gada laikā pirms antidepresantu terapijas uzsākšanas un 3,5 % pret 1,3 % gada laikā pēc terapijas uzsākšanas). Visaugstākais gūžas lūzuma risks bija 16 – 30 dienas pirms antidepresantu terapijas uzsākšanas (OR=5,76; 95 % TI [4,73 – 7,01]). Analizējot atsevišķi pa vecuma grupām, dzimumiem un antidepresantu veidiem vienalga visaugstākais risks saglabājās tieši 16 – 30 dienas pirms terapijas uzsākšanas.  

Pētnieki secina, ka pastāv saistība starp antidepresantu lietošanu un gūžas lūzuma risku pirms un pēc terapijas uzsākšanas.

  

AVOTS: Brännström J, Lövheim H, Gustafson Y, et al. Association Between Antidepressant Drug Use and Hip Fracture in Older People Before and After Treatment Initiation. JAMA Psychiatry. Published online January 2, 2019.