PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Rituksimaba ietekme uz ilgtermiņa kardiovaskulāro un metabolisko iznākumu risku pemfigus pacientu vidū

Doctus
Rituksimaba ietekme uz ilgtermiņa kardiovaskulāro un metabolisko iznākumu risku pemfigus pacientu vidū
Pixabay.com
Līdz šim dažādas terapijas pieejas pacientiem ar pemfigus nav analizētas pēc to ietekmes uz ilgtermiņa kardiovaskulārajiem vai metaboliskajiem iznākumiem. Tāpēc tika veikts retrospektīvs kohortas pētījums, kur salīdzināta rituksimaba, azatrioprīna un mikofenolāta mofetila (MMF) ietekme uz šiem rādītājiem.

Šajā pētījumā piedalījās 1602 pacienti ar pemfigus. Pētījuma galvenais iznākums bija miokarda infarkta, insulta, perifēras asinsvadu slimības, plaušu embolijas, hipertensijas, hiperlipidēmijas, 2.tipa cukura diabēta, aptaukošanās, osteoporozes un avaskulāras kaula nekrozes risks, lietojot vai nu rituksimabu (n = 961), vai azatioprīnu, vai MMF (n = 961).

No kopējā pētījuma dalībnieku skaita 53,4 % bija sievietes, vidējais vecums 54,8 gadi (tajā grupā, kur saņēma rituksimabu) un vidējais vecums 54,4 gadi (tajā grupā, kur saņēma azatioprīnu vai MMF). Salīdzinājumā ar tiem pacientiem, kas saņēma azatioprīnu vai MMF, pacientiem, kuri tika ārstēti ar rituksimabu, piedzīvoja zemāku risku attīstīties miokarda infarktam (relatīvais risks [RR] 0,45; 95 % TI 0,24–0,86; p = 0,01), insultam (RR 0,42; 95 % TI 0,26–0,69; p < 0,001), perifēro asinsvadu slimībai (RR, 0,47; 95 % TI 0,28–0,79; p = 0,003), hipertensijai (RR 0,48; 95 % TI 0,38–0,63; p < 0,001), hiperlipidēmijai (RR 0,45; 95 % TI 0,32–0,64; p < 0,001), 2.tipa cukura diabētam (RR 0,63; 95 % TI 0,51–0,77; p < 0,001), palielinātam svaram (RR 0,49; 95 % TI 0,34–0,72; p < 0,001) un osteoporozei (RR 0,46; 95 % TI 0,30–0,71; p < 0,001). Visu iemeslu mirstība bija salīdzināma starp pacientiem abās grupās (riska attiecība 0,94; 95 % TI 0,62–1,43; log–rank p = 0,77).

Šā kohortas pētījuma rezultāti norāda, ka rituksimabs iespējams saistīts ar protektīvu iedarbību pret ilgtermiņa kardiovaskulāriem un metaboliskiem iznākumiem, salīdzinot ar konvencionāliem imūnsupresantiem, kas tiek izmantoti pemfigus ārstēšanā. Pētnieki aicina apsvērt rituksimabu kā izvēli tajos gadījumos, kad pacientam ir jau zināmi kardiovaskulāri un metaboliski riska faktori.  

Avots: Kridin K, Mruwat N, Ludwig RJ. Association of Rituximab With Risk of Long-term Cardiovascular and Metabolic Outcomes in Patients With Pemphigus. JAMA Dermatol. Published online November 30, 2022. doi:10.1001/jamadermatol.2022.5182