PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem
Žurnāls
Skatīt visus

Decembris 2007

Andra Mieze, Vidzemes aptiekas 2 Ogrē vadītāja

PAR DECEMBRA NUMURU

Klāt lielais pārdomu, pārmaiņu laiks... Vai patīkam paši sev? Vai esam atvērti pret ārpasauli? Vai mūsu rīcības mēraukla ir pašu apziņa, ka esam ko paveikuši un pārvarējuši šķēršļus, kas bijuši ceļā uz laimi? Noteikti šis gads ir viena kāpuma noslēgums vai sākums! Kādam apņēmīgs izrāviens likvidēt negatīvo domāšanu, citam - rast jaunas idejas vai plānus, neņemot vērā ierastās realizēšanas metodes! Lasot žurnāla Doctus decembra numuru, zināms cikliskums nāca prātā arī man.  

Ieinteresēja Ingas Markovas un Ivetas Dzīvītes raksts par bērnu augšanas traucējumu diagnostiku un problēmām, kas saistītas ne tikai ar diagnosticēšanas novēlotību, informācijas trūkumu, bet arī ārstēšanu un komplikācijām.

Aktuāla tēma sievietēm vienmēr ir matu veselība. Par to, cik lielā mērā šo skaistuma rotu ietekmē hormoni, mikroelementi un dažādi fizikāli faktori, uzzināsit, ieskatoties dakteres Ingas Zemītes publikācijā Matu augšanas un veselības aspekti.

Infekciju uzbrukumi - farmācija - organisma imūnsistēma. Par to efektivitāti lasu dakteres Nataļjas Kurjānes rakstā. Manu interesi piesaistīja arī žurnālā izklāstītās tēmas par osteoartrītu un vēnu slimību ārstēšanas metodēm.

Ieprieciniet citus! Šis ir īstais laiks to darīt. Lai jūs pārņem mīlestība, miers un laba griba!

 

Portālā pieejamie raksti no šī numura:

Augšanas traucējumu diagnosticēšanas un aprūpes problēmas bērniem Latvijā

Ikdienas darbā, saskaroties ar bērniem, kuriem ir augšanas problēmas, un viņu vecākiem, aizvien no jauna nākas secināt, ka priekšstats par bērna atpalikšanu augumā kā slimību un tās savlaicīgu ārstēšanu ir neskaidrs. Bieži vien augšanas traucējumi tiek diagnosticēti novēloti. Tā, piemēram, gonādu disģenēzes vidējais diagnosticēšanas vecums Latvijā ir 15,7 gadi. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai augšanas aizkavēšanās iemesls tiktu atklāts pēc iespējas agrākā bērna vecumā, sevišķi tāpēc, ka pēdējo gadu desmitu sasniegumi medicīnā radikāli izmainījuši mūsu praktiskās iespējas ietekmēt bērna augšanu.

I. Dzīvīte-Krišāne, I. Markova

Praktizējoša ginekologa pieredze par ambulatori veicamajām ginekoloģiskajām manipulācijām un procedūrām

Šis raksts iecerēts kā neliels orientieris ginekoloģisko procedūru spektrā. Aplūkosim biežāko ginekologa praksē ambulatori veicamo manipulāciju pamatjautājumus, ar tām saistītās objektīvās un subjektīvās nianses, kā arī atsevišķas postprocedūru perioda īpatnības. Minētais palīdzēs, aprūpējot pacientes ginekoloģisko problēmu risināšanas periodā.

V. Kažociņa

Par ģimenes un laboratorijas ārstu labu sadarbību

2007. gada 10.-12. oktobrī uz prāmja Regina-Baltica maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga un Stokholmā notika Science Nordic kongress ģimenes un laboratorajā medicīnā. Šim kongresam bija vairākas interesantas iezīmes, kas to izcēla citu līdzīgu pasākumu vidū. Pirmkārt, tika akcentēts jautājums par jauno kvalitātes standartu ģimenes ārstu doktorātos un laboratorijās ieviešanu praksē. Otrkārt, jautājums par labu un auglīgu sadarbību starp ģimenes un laboratorijas ārstiem, ko, esmu pārliecināts, šis kongress veicināja. Arī šī publikācija veltīta minētajiem jautājumiem.

D. Ozoliņš

Imūnsistēma un megapole

21. gadsimta problēma – pavājinoties iedzīvotāju kopīgajam imunoloģiskajam reaktivitātes fonam, nemitīgi pieaug saslimšanas gadījumu skaits ar infekcijas slimībām (īpaši vīrusu infekcijām), ļaundabīgiem audzējiem, autoimūnām un alerģiskām slimībām. Lielpilsētas (megapoles) apstākļos uz imūnsistēmu iedarbojas ne vien stress, bet arī virkne nelabvēlīgu eksogēnu un endogēnu faktoru. Palūkosimies uz mūsdienu cilvēka un industriālās pasaules attiecībām caur imūnsistēmas prizmu!

N. Kurjāne

Matu augšanas un veselības aspekti. Galvenie faktori

Vairumā gadījumu neveseli mati ir simptoms, kas norāda uz iekšķīgām problēmām. Cilvēkiem, kuri slimo ar hroniskām kaitēm, pakļauti regulāram stresam vai pārslodzei, reti kad ir veselīgi mati. Tātad nespodri, lūstoši, plāni un citādi neveseli mati nozīmē ko vairāk par vienkāršu kosmētisku defektu. Taču tieši šis faktors vairumā gadījumu izvirzās priekšplānā, un tādējādi var iztrūkt loģiskā konsekvence, proti, ka matu atveseļošana jāsāk no iekšpuses.

I. Zemīte

Hroniska venoza mazspēja. Diagnostika un mūsdienu kombinētās bezrētu ārstēšanas metodes

Hroniska venoza mazspēja mūsdienās ir ļoti plaši izplatīta. Tās attīstību bez iedzimtības un grūtniecības veicina arī strauji pieaugošā mazkustīga dzīvesveida ietekme, kas saistīta ar ilgstošu sēdēšanu vai stāvēšanu darbā, pārvietošanos automašīnā. Kāju vēnu saslimšana rada gan medicīniskas, gan kosmētiskas problēmas, un to plašā izplatība veicinājusi fleboloģijas nozares attīstību visā pasaulē, tai skaitā – Latvijā.

I. Ūdris

Osteoartrīts, pasaules sāpe

Lai attaisnotu virsraksta formulējumu, varētu rīkoties tradicionāli, proti, minēt skaitļus. Tomēr pietiks atzīmēt, ka, saskaņā ar jaunākajiem PVO ziņojumiem, muskuloskeletālās slimības ir izplatītākais invaliditātes cēlonis visā pasaulē un šo slimību, tai skaitā osteoartrīta, prevalence, pieaug reibinoši strauji; sevišķi uz populācijas novecošanās fona. Vēsturiski osteoartrīts gan primāri uzmanību izpelnījās veterinārārstu aprindās, aprūpējot kurtus un sacīkšu zirgus (kā nekā locītavu stāvoklis tieši ietekmēja dzīvnieka vērtību), kamēr humānā medicīna piedāvāja visai maz, jo osteoartrīts tika uzskatīts tikai par normālu novecošanās komponenti, gluži kā matu nosirmošana. Saskaņā ar mūsdienu konsensu osteoartrīts ir aktīva locītavas slimība, nevis dažādu nelabvēlīgu faktoru (tai skaitā gadu skaita) kumulatīvās sekas.

G. Dansone

Atbildes ir laboratorijā! Farmācijas zinātņu doktore Maija Dambrova

Zinātnieces Maijas Dambrovas CV – sīkiem burtiem, minot tikai pašu galveno, bet uz četrām lapām – spēj kompleksos iedzīt gados krietni vecākus kolēģus. Farmācijas doktore ar augstāko izglītību ķīmijā, maģistra grādu bioloģijā un uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, ar zinātniskā darba pieredzi un specializētajiem kursiem Zviedrijā, Somijā, Šveicē, Dānijā, ar vieslekcijām Polijā, ASV, Igaunijā, pieredzi zinātnisko grantu un līgumdarbu vadīšanā, līdzdalību starptautiskos projektos, zinātniskās un sabiedriskās organizācijās. 2006. gada L’Oreal Latvija stipendijas Sievietēm zinātnē laureāte.

B. Brila

Gada pieturzīmes. 2007.gads

Gada 8 760 stundas nav tikai fizikas vienība, tās ir ļoti personiskas. Tām pieder mūsu prieks un noskumšana, mūsu vieglprātība un prātīgums, mūsu karjeras lēcieni, stāsti, baumas un sarunas, mūsu apņemšanās, uzdrīkstēšanās un aizstāvēšanās. Kāds bijis 2007. gads?

D. Ričika

Laipni lūgti – bārddziņa kabinetā!

Grieķu vārds cheirourgia tiešā tulkojumā nozīmē - roku darbs. Tam, kurš piedzīvojis un izjutis pateicību par ķirurga precīzo roku darbu, nez vai kādreiz ienāks prātā šo ārstu nosaukt par amatnieku. Kaut gan gadsimtiem ilgi ķirurgs tika dēvēts tieši tā - kamēr ar iekšķīgo slimību ārstēšanu nodarbojās akadēmiski skoloti doktori, ķirurģija bija ģildes šrāgām pakļautu amatnieku darbības lauks.

I. Lībiete

Sapņiem nav mērvienību!*

Sākot ar novembra pirmajām dienām, līdz pat 2008. gada janvāra beigām apvienības aptieka 1 aptiekās uzmanību saistīs vieglas, kā netverami sapņi caurspīdīgas ziedojumu kastītes, kuras gaidīt gaidīs, lai tās piepilda, jo saziedotā nauda ar atbildīgu un ieinteresētu cilvēku starpniecību materializēsies bērnu sapņu piepildījumā.

I. Dzintara

Par metamorfozēm

Šim mēnesim vairāk nekā citiem piestāv stāsts par metamorfozēm. Lietus pilieni mākonī sasalst un nobirst sniegs. Un svētku sajūta ir tepat.Sāk griezties labdarības akciju ritenis. Lai arī reizumis nevar nepamanīt, ka to darbina komercijas motors, gribas noticēt, ka daudzos dzīves scenārijos tas kāda tumšā taus­tiņa vietā nospēlē balto.

Doctus