PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Efektivitāte un draudi antibakteriālai divertikulīta terapijai ambulatorā praksē

Doctus
Efektivitāte un draudi antibakteriālai divertikulīta terapijai ambulatorā praksē
Ambulatorā praksē divertikulīts visbiežāk tiek ārstēts vai nu kombinējot metronidazolu ar fluorohinolonu vai arī izmantojot amoksicilīna–klavulānskābes monoterapiju. Šā brīža rekomendācijas liek apsvērt fluorohinolonu aizstāšanu ar citiem līdzekļiem, kamēr pastāv alternatīvas.

Lai noskaidrotu un salīdzinātu efektivitāti un draudus augstākminētajām divertikulīta ārstēšanas iespējām, tika veikts retrospektīvs kohortas pētījums. Kohortā tika iekļauti ASV iedzīvotāji no 18–64 gadu vecumam ar privātu darba devēja sponsorētu veselības apdrošināšanu un iedzīvotāji no 65 gadu vecumam ar Medicare veselības apdrošināšanu. Visi pētījumā iekļautie dalībnieki bija imūnkompetenti, ar divertikulīta diagnozi, ārstēti ambulatori.

Lai salīdzinātu metronidazola un fluorohinolona kombināciju pret amoksicilīnu–klavulānskābi, tika noteikts 1 gada risks stacionēšanai, neatliekamai ķirurģiskai manipulācijai un Cl.difficile infekcijai vai 3 gadu risks plānveida ķirurģijai.

Tika identificēti jauni metronidazola + fluorohinolona (n = 106 361) un jauni amoksicilīna–klavulānskābes (n = 13 160) lietotāji vecumā no 18–64 gadiem. Netika atrastas atšķirības abās grupās pacientiem starp 1 gada risku stacionēšanai (risku atšķirība, 0,1 % punkti [95 % TI, -0,3–0,6]), 1 gada riskam neatliekamai operācijai (risku atšķirība, 0,0 % punkti [TI, -0,1–0,1]), 3 gadu plānveida ķirurģijas riskam (risku atšķirība, 0,2 % punkti [TI, -0,3–07]) vai 1 gada Cl.difficile infekcijas riskam (risku atšķirība, 0,0 % punkti [TI, -0,1–0,1].

Tāpat tika identificēti metronidazola + fluorohinolona (n = 17 639) un jauni amoksicilīna–klavulānskābes (n = 2709) lietotāji vecumā no 65 gadiem. Netika atrastas atšķirības starp abām lietotāju grupām 1 gada riskā stacionēšanai (risku atšķirība, 0,1 % punkti [TI, -0,7–0,9]), 1 gada riska neatliekamai operācijai (risku atšķirība, -0,2 % punkti [TI, -0,6–0,1]) vai 3 gadu plānveida ķirurģijas riskam (risku atšķirība, -0,3 % punkti [TI, -1,1–0,4]). Toties, viena gada risks attīstīties Cl.difficile infekcijai bija augstāks metranidazola + fluorohinolona grupā nekā amoksicilīna–klavulānskābes (risku atšķirība, 0,6 % punkti [TI, 0,2–1,0]).

Ņemot vērā zināmo fluorohinolonu blakņu profilu (hipoglikēmija, psihiskās veselības traucējumi, perifēra neiropātija, utt.), pētnieki aicina mazināt šīs antibiotiku grupas lietošanu divertikulīta pacientiem ambulatorā praksē un pārdomāt racionālu, mērķtiecīgu un atbilstīgu terapijas izvēli kopumā.

Avots: Gaber C.E. et al (2021) Comparative Effectiveness and Harms of Antibiotics for Outpatient Diverticulitis. Two Nationwide Cohort Studies. Annals of Internal Medicine. Published online: 23 February 2021; https://doi.org/10.7326/M20-6315