PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atsevišķu antidiabētisko medikamentu maiņa saistīta ar paaugstinātu komplikāciju risku

Doctus
Pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu terapijas maiņa no metformīna uz sulfanilurīnvielu saistīta ar paaugstinātu komplikāciju risku, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuri turpina lietot metformīnu, secināts pētījumā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai sulfanilurīnvielas pievienošana terapijai vai terapijas aizstāšana ar sulfanilurīnvielu ir saistīta ar paaugstinātu miokarda infarkta, išēmiska insulta, kardiovaskulāras nāves, visu cēloņu mirstības un smagu hipoglikēmiju risku, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuri turpina metformīna monoterapiju.

Šis bija populācijā balstīts kohorta pētījums. Pētījumā iesaistīja 2.tipa cukura diabēta pacientus, kuriem sākotnēji bija metformīna monoterapija. Tika salīdzinātas divas pacientu grupas: vieni lietoja tikai metformīnu monoterapijā, otriem terapijā pievienoja sulfanilurīnvielu vai metformīnu aizstāja ar sulfanilurīnvielu.

No 77 138 sākotnējiem metformīna lietotājiem, pētījuma periodā 25 699 terapijā pievienoja vai terapiju aizstāja ar saulfanilurīnvielu. 1,1 novērošanas gada laikā sulfanilurīnvielas lietošana bija saistīta ar paaugstinātu miokarda infarkta risku (incidences attiecība 7,8 pret 6,2 uz 1000 persongadiem, HR=1,26; 95 % TI [1,01 – 1,56]),  visu cēloņu mirstības risku (27,3 pret 21,5, HR=1,28; 95 % TI [1,15 – 1,44]) un smagu hipoglikēmiju risku (5,5 pret 0,7, HR=7,60; 95 % TI [4,64 – 12,44]), salīdzinot ar tiem pacientiem, kuri turpināja metformīna monoterapiju.   Tika novērots arī išēmiska insulta (6,7 pret 5,5, HR=1,24; 95 % TI [0,99 – 1,56]) un kardiovaskulāras nāves (9,4 pret 8,1, HR=1,18; 95 % TI [0,98 – 1,43]) pieaugums. Terapijas maiņa uz sulfanilurīnvielu, salīdzinot ar sulfanilurīnvielas pievienošanu terapijai, bija saistīta ar paaugstinātu miokarda infarkta (HR=1,51; 95 % TI [1,03 – 2,24]) un visu cēloņu mirstības risku (HR=1,23; 95 % TI [1,00 – 1,5]).  Netika novērotas atšķirības attiecībā uz išēmisku insultu, kardiovaskulāru mirstību vai smagu hipoglikēmiju.

Pētnieki secina, ka sulfanilurīnviela kā otrās izvēles medikaments 2.tipa cukura diabēta pacientiem ir saistīts ar paaugstinātu miokarda infarkta, visu cēloņu mirstības un smagas hipoglikēmijas risku, salīdzinot ar pacientiem, kuri turpina metformīna monoterapiju. Nepieciešamības gadījumā drošāk ir terapijā pievienot sulfanilurīnvielu nekā aizstāt metformīnu ar sulfanilurīnvielu.

AVOTS: Douros A, Dell’Aniello S, Yun Yu OH, et al. Sulfonylureas as second line drugs in type 2 diabetes and the risk of cardiovascular and hypoglycaemic events: population based cohort study. BMJ, 2018; k2693