PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gados jauniem pacientiem ar ļaundabīgu audzēju ir paaugstināts pašnāvību risks

Doctus
Pacientiem, kuriem ļaundabīgs audzējs tiek diagnosticēts pirms 25 gadu vecuma, ir divas reizes augstāks pašnāvības risks, nekā viņu vienaudžiem bez šīs diagnozes.

Līdz šim bija zināms, ka vēža pacientiem ir paaugstināts pašnāvību risks, bet trūka informācijas par pašnāvību risku gados jauniem pacientiem, kuriem diagnosticēts ļaundabīgs audzējs. Tādēļ tika veikts pētījums, kurā izvērtēja pašnāvību un vardarbīgas nāves risku pacientiem ar ļaundabīgu audzēju, kuri ir jaunāki par 25 gadiem. Pētījuma vajadzībām tika savienoti Norvēģijas Vēža reģistrs ar Norvēģijas Nāves cēloņu reģistru un Iedzīvotāju reģistru, lai atlasītu visus dzīvi dzimušos bērnus laika periodā 1965. – 1985. gads un sekotu viņiem līdz 2008.gadam. Izmantojot Koks proporcionālo draudu regresijas modeli tika salīdzināti indivīdi, kuriem diagnosticēja vēzi pirms 25 gadu vecuma un indivīdi bez vēža diagnozes.  Kopumā pētījumā tika analizēta informācija par 1 218 013 indivīdiem, no tiem 5440 tika diagnosticēts ļaundabīgs audzējs pirms 25 gadu vecuma. Vēža pacientu grupā tika identificēti 24 pašnāvības gadījumi un 14 vardarbīgas nāves gadījumi. Vēža pacientu grupā pašnāvības draudu attiecība (HR) bija 2,5 (95% TI [1,7 – 3,8]) un tā bija paaugstināta gan tad, ja ļaundabīgs audzējs tika diagnosticēts bērnībā (0 – 14 gadi); HR=2,3 (95% TI [1,2 – 4,6]), gan tad, ja tas tika diagnosticēts pusaudžu gados/ agrā jaunībā (15 – 24 gadi); HR=2,6 (95% TI [1,5 – 4,2]). Pacientiem, kuri slimoja ar kaulu/ mīksto audu sarkomu, centrālās nervu sistēmas audzējiem vai sēklinieku audzējiem bija īpaši paaugstināts pašnāvību risks. Savukārt attiecībā uz vardarbīgām nāvēm netika konstatēta atšķirība starp grupām (HR=1,0; 95% TI [0,6 – 1,7]).

Lai gan kopējais pašnāvību skaits un absolūtais risks ir zems, tomēr šie atklājumi ir nozīmīgi un vērā ņemami. Ieviešot pacientu novērošanas stratēģijas, būtu jānovēro ne tikai pacienta klīniskā veselība, bet arī garīgais stāvoklis un jāveic pašnāvību profilakse gados jauniem vēža slimniekiem.

 

AVOTS: Maria W. Gunnes, Rolv T. Lie, Tone Bjørge, Sara Ghaderi, Astri Syse, Ellen Ruud, Finn Wesenberg, Dag Moster. Suicide and violent deaths in survivors of cancer in childhood, adolescence and young adulthood-A national cohort study. International Journal of Cancer, 2016.