PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pierādīta cēloniska saistība starp alkohola lietošanu un depresiju

Doctus
Problemātiskā alkohola lietošana ir depresijas attīstības riska faktors, secināts pētījumā. Pētnieki aicina pievērst lielāku uzmanību problemātiskajiem alkohola lietotājiem un depresijas attīstībai.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp depresiju un alkohola lietošanu vīriešiem vispārējā populācijā.

Pētījumā tika iekļauti 2511 vīrieši vecumā no 20 līdz 65 gadiem no vispārējās populācijas, no tiem 2191 vīrietis tika iekļauts kontroles grupā (AUDIT punktu skaits <12) un 320 vīrieši tika iekļauti problemātisko alkohola lietotāju grupā (AUDIT punktu skaits >= 12). Ar statistikas analīzes metodēm tika analizēta saistība starp problemātisko alkohola lietošanu un depresijas attīstību laika gaitā. Visi dalībnieki tika novēroti četrus gadus.

Pētījuma rezultāti uzrāda, ka alkohola lietošana un depresija ir stabilas problēmas laika gaitā. Kontroles grupā netika konstatēta saistība starp alkohola lietošanu un depresijas attīstību, savukārt problemātiskā alkohola lietošana iepriekšējos gados ietekmē depresijas attīstību vēlākos gados.

Pētījumā salīdzināja mērenus alkohola lietotājus ar problemātiskajiem alkohola lietotājiem un atklāja cēlonisku saistību starp depresiju un alkohola lietošanu. Ilgtermiņa saistība netika konstatēt starp mēreniem alkohola lietotājiem un depresiju, savukārt problemātiskajiem alkohola lietotājiem ir paaugstināts depresijas attīstības risks.

AVOTS: Lee SB, Chung S, Lee HK, et al. The Mutual Relationship Between Men's Drinking and Depression. A 4-Year Longitudinal Analysis. Alcohol Alcohol. 2018;53(5):597-602.