PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Plaušu saslimšanas pusmūžā ir saistītas ar demenci vēlākos gados

Doctus
Plaušu saslimšanas vai izmainītas plaušu funkcijas pusmūžā ir saistītas ar paaugstinātu demences vai vieglu kognitīvu traucējumu attīstību vēlāk dzīves laikā.

Arvien vairāk pieaug pierādījumu līmenis, ka plaušu veselība ir saistīta ar demences attīstību un kognitīvo spēju pasliktināšanos. Šī pētījuma mērķis bija pārbaudīt hipotēzi, ka izmainītas plaušu funkcijas vai plaušu slimības pusmūžā ir saistītas ar augstāku demences un vieglu kognitīvu traucējumu attīstības risku vēlākos gados.

Pētījumā iekļāva 14 184 dalībniekus, kuriem 1987 – 1989.gadā veica spirometrijas izmeklējumu un izvaicāja par plaušu veselību, pēc tam šos dalībniekus novēroja, vai tiem attīstās demence vai viegli kognitīvi traucējumi.

Pētījumā konstatēja, ka demence vai viegli kognitīvi traucējumi biežāk tika novēroti pacientiem ar restriktīvu (OR=1,58; 95 % TI [1,15 – 2,19]) vai obstruktīvu plaušu slimību (OR=1,29; 95 % TI [1,05 – 1,59]), salīdzinot ar dalībniekiem bez plaušu slimībām vai respiratoriem simptomiem. Saistība saglabājās līdzīga, ja aprēķinus veica tikai ar nesmēķētājiem.

Pētnieki secina, ka plaušu saslimšanas un pasliktinātas plaušu funkcijas pusmūžā ir saistītas ar paaugstinātu demences un vieglu kognitīvu traucējumu attīstītas risku vēlākos gados. Šī saistība tika novērota gan smēķētājiem, gan nesmēķētājiem.

AVOTS:  Lutsey PL, Chen N, Mirabelli MC, et al.  Impaired Lung Function, Lung Disease and Risk of Incident Dementia. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine