PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Psihiskas saslimšanas un ilgstoša opioīdu lietošana

Doctus
Psihiskas saslimšanas un uzvedības problēmas, kuru ārstēšanai jālieto psihoaktīvi medikamenti, ir nozīmīgs riska faktors ilgstošai opioīdu lietošanai, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā PAIN.

Pētījumā tika izmantota nacionāla apdrošinātāju datu bāze, pētnieki identificēja 10,3 miljonus pacientus, kuriem laika periodā 2004. – 2013. gads bija izrakstīti opioīdi. Pētījumā analizēja, vai psihiskas saslimšanas, uzvedības problēmas un psihoaktīvu medikamentu lietošana ir saistīta ar opioīdu lietošanu.

Kopumā pētnieki secināja, ka pacientiem ar anamnēzē esošām psihiskām saslimšanām vai uzvedības traucējumiem (depresija vai trauksme, opioīdu vai citu vielu lietošana, pašnāvību mēģinājumi, auto avārijas un miega traucējumi), vai psihoaktīvo medikamentu lietošana, ir vidēji paaugstināts risks ilgstošai opioīdu lietošanai.

Apmēram 1,7 % no visiem opioīdu lietotājiem kļūst par ilgstošiem to lietotājiem (6 vai vairāk mēnešus). Bet risks kļūst ievērojami lielāks, ja pacientam ir psihiskas saslimšanas vai tiek lietoti psihoaktīvi medikamenti. Iespējamību, ka pacients ilgstoši lietos opioīdus pieaug 1,5 reizes, ja pacients lieto medikamentus uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes ārstēšanai, 3 reizes pacientiem, kuri ir lietojuši atkarību izraisošas vielas, izņemot opioīdus, un 9 reizes pacientiem, kuri lietojuši opioīdus.

Visā pasaulē turpinās opioīdu lietošanas epidēmija, tādēļ ir svarīgi saprast, kuriem pacientiem izvēlēties ārstēšanu ar šiem medikamentiem un kuriem labāk nē. Iepriekš veiktos pētījumos ir noskaidrotas pacientu grupas, kurām labāk neizrakstīt opioīdus: pacienti ar lielāku negatīvu iznākumu risku, tai skaitā, pacienti, kuri lieto atkarību izraisošas vielas un pacienti ar psihiskām saslimšanām. Šiem pacientiem biežāk izraksta lielākas opioīdu devas un ilgstošāku lietošanu.

Šī pētījuma rezultāti apstiprina iepriekš veiktos pētījumos iegūtos rezultātus. Anamnēzē esošas psihiskas saslimšanas un psihoaktīvu medikamentu lietošana ir saistīti ar biežāk izrakstītiem opioīdiem. Īpaši cieša šī saistība ir attiecībā uz ilgstošu opioīdu lietošanu un īpaši pacientiem, kuriem ir bijusi atkarību no vielu lietošanas.  

 

AVOTS: Patrick D. Quinn, Kwan Hur, Zheng Chang, Erin E. Krebs, Matthew J. Bair, Eric L. Scott, Martin E. Rickert, Robert D. Gibbons, Kurt Kroenke, Brian M. DʼOnofrio. Incident and long-term opioid therapy among patients with psychiatric conditions and medications. PAIN, 2017