PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sāpes un nekvalitatīvs miegs

Doctus
Gados veciem cilvēkiem bieži novēro izplatītas sāpes, kurām nav skaidra etioloģija. Pētījumā mēģināja noskaidrot faktorus, kas paaugstina šādu sāpju attīstību pieaugušajiem pēc 50 gadu vecuma.

Šis bija perspektīvs populācijas pētījums. Pētījuma sākumā dalībnieki tika aptaujāti par sāpēm, psiholoģisko statusu, dzīvesveidu un veselības uzvedību, sociāldemogrāfiskiem un klīniskiem faktoriem. Pētījuma dalībniekiem, kuriem pētījuma sākumā nebija izplatītas sāpes, sekoja 3 gadus un identificēja jaunus izplatītu sāpju gadījumus. Ar loģistiskās regresijas palīdzību tika meklēta saistība starp pamatfaktoriem un jauniem izplatītu sāpju gadījumiem.

Kopumā pētījumā piedalījās 4326 dalībnieki (1562 pētījuma sākumā sāpju nebija, 2764 - bija izplatītas sāpes). Pētījuma laikā 800 (18,5%) dalībnieki ziņoja par jaunām izplatītām sāpēm (no tiem sākumā sāpes nebija 121 (7,7%), nelielas sāpes bija 679 (24,6%)). Lielākā daļa pētāmo faktoru bija saistīti ar jaunām izplatītām sāpēm. Tomēr dažiem faktoriem šī saistība ir ciešāka: vecums (OR=0,97; 95% TI [0,96 - 0,99]), sāpju statuss pētījuma sākumā (OR=1,1; 95% TI [1,08 - 1,2]), trauksme (OR=1,5; 95% TI [1,01 - 2,1]), ar veselību saistīta dzīves kvalitāte (OR=1,3; 95% TI [1,1 - 1,5]), kognitīvi traucējumi (OR=1,3; 95% TI [1,04 - 1,6]) un atjaunojoša miega trūkums (OR=1,9; 95% TI [1,2 - 2,8]). Šīs saistības saglabājās arī pēc datu samērošanas ar osteoartrīta diagnozi.

Pētnieki secināja, ka miegs, kas nenodrošina atjaunošanos ir vislielākais neatkarīgais riska faktors izplatītu sāpju attīstībā gados veciem cilvēkiem.

Pirmavots: Arthritis Rheum. Published online February 13, 2014.