PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Statīnu lietošana saistīta ar samazinātu osteoprozes un sekojošu lūzumu risku pacientiem pēc insulta

Doctus
Osteoproze un sekojoši lūzumi pacientiem pēc insulta paaugstina saslimstības un mirstības risku, kā arī rada sociālekonomisku slogu.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp statīnu lietošanu un osteoporozes un lūzumu risku insulta pacientiem. Šis bija populācijā balstīts kohorta pētījums. Pētījumā iekļāva 5254 insulta pacientus, no tiem 2627 pacienti lietoja statīnus, pārējie nelietoja. Galvenais pētījuma iznākums bija osteoporoze pēc insulta, gūžas lūzums un skriemeļu lūzums.

Pētnieki secināja, ka statīnu lietošana pēc insulta ir saistīta ar zemāku kopējo primāro iznākumu risku (samērotais HR=0,66; p<0,001). Apakšgrupu analīze uzrādīja, ka statīnu lietošana ir saistīta ar samazinātu osteoporozes (HR=0,68, p<0,001), gūžas lūzumu (HR=0,59; p<0,001) un skriemeļu lūzumu (HR=0,73; p<0,001) risku.  Tika konstatēts arī devas efekts. Ja tika lietota 1 – 90 kumulatīvā statīnu dienas deva, primāro iznākumu HR bija 0,96, ja lietoja 91 – 365 kumulatīvās devas, HR=0,86, bet, ja vairāk par 365, tad HR=0,34. Devas efekta saistība saglabājās arī apakšgrupās, stratificējot pēc vecuma, dzimuma un insulta veida.

Statīnu lietošana ir saistīta ar samazinātu osteoporozes, gūžas lūzuma un skriemeļu lūzuma risku insulta pacientiem.

AVOTS: Lin SM, Wang JH, Liang CC, Huang HK. Statin Use Is Associated With Decreased Osteoporosis and Fracture Risks in Stroke Patients. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(9):3439-3448.