PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vidusjūras diēta var pasargāt gados vecus cilvēkus no vājuma/ nespēka

Doctus
Meta-analīzē secināts, ka Vidusjūras diētas principu ievērošana var samazināt vājuma/ nespējas risku gados veciem cilvēkiem. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā Journal of the American Geriatrics Society.

ētījuma mērķis bija veikt sistemātisku literatūras apskatu, iekļaujot perspektīvus kohorta pētījumus, lai noskaidrotu saistību starp Vidusjūras diētas ievērošanu un nespēka incidenci personām virs 60 gadu vecuma.

Datu bāzēs - Embase, MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, un Cochrane Library – tika meklēti atbilstoši pētījumi. Divi neatkarīgi eksperti izvērtēja pētījumus, kopumā tika identificēti 125 pētījumi, no tiem 4 tika iekļauti meta-analīzē (5789 dalībnieki, vidējais novērošanas laiks 3,9 gadi). Visos četros pētījumos tika rēķināta samērotā izredžu attiecība (OR) nespēka riskam saistībā ar trim Vidusjūras diētas skalas (VDS) grupām (0 – 3, 4 – 5 un 6 – 9). Jo vairāk Vidusjūras diēta tika ievērota, jo zemāks bija nespēka attīstības risks (OR=0,62; 95 % TI [0,47 – 0,82], p<0,001, ja VDS bija 4 – 5; OR=0,44; 95 % TI [0,31 – 0,64], p<0,001, ja VDS bija 6 – 9), salīdzinot ar sliktāku Vidusjūras diētas ievērošanu (VDS 0 – 3).    Statistiski ticama heterogenitāte (I2 = 0–16%, P >0,05)  netika novērota un arī publikāciju novirzes netika konstatētas.  

Pētnieki secināja, ka Vidusjūras diētas principu ievērošana statistiski ticami samazina nespējas/ vājuma attīstību gados vecākiem cilvēkiem. Uzturs, kas bagāts ar augļiem, dārzeņiem, pilngraudu produktiem, pākšaugiem un riekstiem, var palīdzēt saglabāt veselību un neatkarību palielinoties vecumam.

AVOTS: Kojima G, Avgerinou Ch, Iliffe S, Walters K. Adherence to Mediterranean Diet Reduces Incident Frailty Risk: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Geriatrics Society, 2018.