PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antibiotikas vai operācija akūta nekomplicēta apendicīta gadījumos bērniem?

Doctus
Neķirurģiska ārstēšana ar antibiotikām akūta nekomplicēta apendicīta gadījumos bērniem var būt kā alternatīva terapija apendektomijai.

Pētījuma mērķis bija novērtēt neķirurģiskas terapijas drošumu un efektivitāti akūta nekomplicēta apendicīta gadījumos bērniem, balstoties pieejamajos pētījumos.

Divi pētnieki neatkarīgi atlasīja pētījumus no trim elektroniskām datu bāzēm par  neķirurģiskas ārstēšanas iespējām akūta nekomplicēta apendicīta gadījumos bērniem.

Meta analīzē tika iekļauti 10 pētījumi par 413 bērniem, kuri saņēma neķirurģisku ārstēšanu. Sešos pētījumos, tai skaitā, vienā nejaušināta iedalījuma pētījumā, tika salīdzināta neķirurģiska ārstēšana ar apendektomiju. Četros pētījumos bērni saņēma neķirurģisku ārstēšanu, bet nebija kontroles grupas. Neķirurģiska ārstēšana kā sākotnējā terapija bija efektīva 97 % bērnu (95 % TI [96 % - 99 %]). Sākotnējais slimnīcā pavadītais laiks bērniem, kuriem veica apendektomiju bija īsāks nekā tiem, kurus ārstēja ar antibiotikām (vidējā atšķirība bija 0,5 dienas (95 % TI [0,2 – 0,8]; p<0,05). Pēc novērošanas (variē no 8 nedēļām līdz  4 gadiem) neķirurģiska ārstēšana vēl arvien ir bijusi efektīva 79 % bērnu (95 % TI [73 % - 86 %]). Atkārtotu apendicītu novēroja 14 % bērnu (95 % TI [7 % - 21 %]). Komplikācijas un kopējais slimnīcā pavadītais laiks visā novērošana slaikā bija līdzīgs abās grupās. Neķirurģiskās ārstēšanas grupās netika novērotas nopietnas blakusparādības.

Pētnieki secina, ka šobrīd pieejamie pētījumi apstiprina, ka neķirurģiska ārstēšana ir droša bērniem ar akūtu nekomplicētu apendicītu. Ir nepieciešami papildus pētījumi, lai varētu novērtēt ilgtermiņa efektus no neķirurģiskas ārstēšanas.  

AVOTS: Roxani Georgiou, Simon Eaton, Michael P. Stanton, Agostino Pierro, Nigel J. Hall. Efficacy and Safety of Nonoperative Treatment for Acute Appendicitis: A Meta-analysisPediatrics, 2017