PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

E vitamīns mazina pneimonijas risku

Doctus
Vecākiem vīriešiem smēķētājiem 50 mg E vitamīna lietošana dienā mazina pneimonijas risku līdz 72 % pēc tam, kad viņi atmet smēķēšanu.

Šādi dati iegūti pētījumā, kas veikts, analizējot datus par 50-69 gadus veciem vīriešiem no Somijas ATBC pētījuma, kas veikts laikā no 1985.-1993. gadam.

E vitamīna efektu būtiski ietekmēja vecums, kad pētījuma dalībnieki sāka smēķēt. Tiem, kas smēķēt sāka 21 gada vecumā vai vēlāk (n=7 469), vitamīna E lietošana pneimonijas risku mazināja par 35 %, bet tiem, kas sāka smēķēt agrāk, E vitamīns pneimonijas risku neietekmēja.

No šiem 7 469 pacientiem, kuri smēķēt sāka vēlāk, tiem, kuri smēķēja mazāk un nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm (n=2 216), E vitamīns pneimonijas risku mazināja par 69 %. Tiem, kas smēķēja daudz un nenodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, E vitamīns pneimonijas risku neietekmēja.

1/3 daļa no 7 469 pacientiem pārtrauca smēķēšanu – 27 no tiem attīstījās pneimonija. Pneimonijas incidence bija par 72 % zemāka tiem, kuri smēķēšanu atmeta – turklāt šo efektu novēroja arī tiem, kas smēķēja daudz un nenodarbojās ar fiziskām aktivitātēm.

Lai arī šie pierādījumi par lavu E vitamīna lietošanai, lai mazinātu sadzīvē iegūtas pneimonijas risku, ir vērā ņemami, tomēr kopumā dati par E vitamīnu ir pretrunīgi. Jāņem vērā arī tas, ka ATBC pētījumā piedalījās vīrieši, kas dzimuši 1920.-30. gados, tāpēc, lai arī šajā pētījumā E vitamīns pneimonijas risku mazināja, dati nav attiecināmi uz visiem vecāka gadagājuma vīriešiem Rietumu valstīs.

AVOTS: Harri Hemila. Vitamin E administration may decrease the incidence of pneumonia in elderly males. Clinical Interventions in Aging, 2016; Volume 11: 1379.