PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pneimonijas attīstības riski hospitalizētiem insulta pacientiem

Doctus
Pneimonijas attīstības riski hospitalizētiem insulta pacientiem
Pixabay.com
Ar insultu saistīta pneimonija ir bieža komplikācija akūta išēmiska insulta gadījumā. Šajā viencentra retrospektīvā novērojumu pētījumā identificēti faktori, kas saistīti ar pneimonijas attīstības risku un sliktāku klīnisko iznākumu pēc akūta išēmiska insulta.

Pētījumā iekļauti pacienti, kas hospitalizēti septiņu dienu laikā no akūta išēmiska insulta sākuma un iedalīti divās grupās: pacienti, kam attīstījās ar insultu saistīta pneimonija hospitalizācijas laikā un pacienti, kam pneimonija neattīstījās (kontroles grupa). Pēc trīs mēnešiem pacienti tika iedalīti citās divās grupās – ar sliktu klīnisko iznākumu (modificētā Rankina skala [mRS] ≥ 4) un labu iznākumu (mRS <4).

Pētījuma laikā tika stacionēti 342 pacienti ar akūtu išēmisku insultu (vidējais vecums 65 gadi, 61 % vīrieši). No tiem 54 (15,8 %) attīstījās pneimonija. Daudzvariantu statistiskās analīzes laikā tika identificēti riska faktori, kas saistīti ar pneimonijas attīstības risku: neveiksme ūdens rīšanas testā (pielāgotā iespēju attiecība [pIA] 87,48, 95 % TI 21,00–364,51, p < 0,001), endotraheālā intubācija ar invazīvu mehānisko ventilāciju (pIA 12,38, 95 % TI 2,44–101,35, p = 0,001) un saglabāts Foley katetrs (pIA 5,67, 95  % TI 2,03–15,83, p = 0,001).

No 342 pacientiem 112 (32,7 %) bija slikts klīnisks iznākums pēc 3 mēnešiem un kā sliktas prognozes marķieri tika identificēts: hipertensija (pIA 2,87. 95 % TI 1,18–6,98, p = 0,020), mRS rezultāts pirms insulta ≥2 (pIA 4,53, 95 % TI 1,50–12,72, p = 0,007), Bartela indeksa rezultāts < 40 (pIA 3,35, 95 % TI 1,57–7,16, p = 0,002), neveiksme ūdens rīšanas testā (pIA 5,04, 95 % TI 2,00–12,74, p = 0,001) un smadzeņu tūska (pIA 20,67, 95 % TI 2,10–203,26, p = 0,009).

Avots: Jitpratoom, P., & Boonyasiri, A. (2024). Factors associated with an increased risk of developing pneumonia during acute ischemic stroke hospitalization. PloS one, 19(1), e0296938. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296938