PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientiem ar iedzimtu sirds slimību ir augstāks demences risks

Doctus
Jaunā pētījumā atklāts, ka pieaugušajiem, kuriem ir iedzimta sirds slimība, ir augstāks demences risks. Dānijā veiktā pētījumā ar vairāk nekā 10 000 pieaugušajiem ar iedzimtu sirds slimību atklāja, ka šie pacientiem ir augstāks agrīnas demences risks pusmūžā.

Pētījumā tika salīdzināt demences risks pieaugušajiem ar iedzimtu sirds slimību un vispārējo populāciju.

Kohorta pētījumā tika izmantoti reģistri un medicīnas ieraksti, kas aptvēra visas slimnīcas Dānijā un no tiem tika identificēti pieaugušie ar iedzimtu sirds slimību, kura diagnosticēta laikā starp 1963. un 2012.gadu. Indivīdus ar iedzimtu sirds slimību novēroja no 1981.gada 1.janvāra, 30 gadu vecuma vai pirmā iedzimtas sirds slimības reģistrācijas datuma līdz slimnīcā diagnosticētai demencei, nāvei, emigrācijai vai pētījuma noslēgumam (2012.gada 31.decembrim).  Katram pacientam ar iedzimtu sirds slimību piemeklēja 10 atbilstošus indivīdus no vispārējās populācijas.

Kumulatīvā demences incidence bija 4 % 80 gadu vecumā 10 632 pieaugušajiem ar iedzimtu sirds slimību (46 % vīriešu). Kopējais HR, salīdzinot pieaugušos ar iedzimtu sirds slimību un vispārējo populāciju bija 1,63 (95 % TI [1,3 – 2]). HR indivīdiem ar iedzimtu sirds slimību un bez ekstrakardiāliem defektiem bija 1,4 (95 % TI [1,1 – 1,8]). Pieaugušajiem ar vieglu – vidēji smagu iedzimtu sirds slimību HR=1,5 (95 % TI [1,1 – 2]), ar smagu iedzimtu sirds slimību HR=2 (95 % TI [1,2 – 3,3]). HR agrīnam demences sākumam (<65 gadu vecuma) bija 2,6 (95 % TI [1,8 – 3,8]), savukārt vēlākam demences sākumam HR=1,3 (95 % TI [1 – 1,8]).

Iedzimtas sirds patoloģijas ir saistītas ar paaugstinātu demences risku, salīdzinot ar vispārējo populāciju, īpaši tas attiecas uz agrīnu demences attīstību.

 

AVOTS: Bagge CN, Henderson VW, Laursen HB,et al. Risk of Dementia in Adults With Congenital Heart Disease: Population-Based Cohort Study. Circulation, 2018