PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Posttraumatiskā stresa sindroms paaugstina insulta risku

Doctus
Tiem, kuri jaunībā pārdzīvo posttraumatiskā stresa sindromu, ir augstāks tranzistoras išēmiskas lēkmes (TIL) vai insulta risks pusmūžā; risks ir līdzvērtīgs ar citiem zināmiem insulta riska faktoriem.

Gados vecākā populācijā TIL un išēmisks insults ir saistīts ar psiholoģiskiem faktoriem, tai skaitā, posttraumatiskā stresa sindromu (PTSS). Bet līdz šim nebija zināms, vai PTSS paaugstina insulta risku arī jauniem cilvēkiem.

Veica perspektīvu pētījumu, lai novērtētu TIL un išēmiska insulta incidenci 987 855 jaunu un pusmūža karavīru kohortā (vidējais vecums 30,29  ± 9,19 gadi; 87,8 % vīrieši; 64,4 % baltie), kuriem pētījuma sākumā nebija TIL vai išēmisks insults. Analīzei tika izmantots Cox  daudzfaktoru analīzes modelis.

Trīspadsmit gadu periodā TIL tika diagnosticēta 766 dalībniekiem un išēmisks insults – 1877. PTSS novērošanas periodā tika diagnosticēts 28,6 %. Nesamērotā modelī PTSS bija statistiski ticami saistīts ar TIL (HR=2,02; 95 % TI [1,62 – 2,52]) un išēmisku insultu (HR=1,62; 95 % TI [1,47 – 1,79]). Pilnā samērotā modelī saistība starp PTSS un TIL (HR=1,61; 95 % TI [1,27 – 2,04]) un išēmisku insultu (HR=1,36; 95 % TI [1,22 – 1,52]) saglabājās statistiski ticama. PTSS efekts uz išēmisku insultu bija ciešāks vīriešu populācijā, salīdzinot ar sieviešu populāciju (HR=0,63; 95 % TI [0,47 – 0,86], bet dzimuma efekts netika novērots pie TIL.

Pētnieki secināja, ka PTSS ir saistīts ar paaugstinātu TIK un išēmiska insulta risku, neatkarīgi no zināmajiem insulta riska faktoriem, psihiskām blakus saslimšanām un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas.  Psiholoģiskie faktori, tai skaitā, PTSS, var būt svarīgi vecuma specifiskās insulta profilakses stratēģijās gados jauniem cilvēkiem.

AVOTS: Rosman L, Sico JJ, Lampert R, et al. Posttraumatic Stress Disorder and Risk for Stroke in Young and Middle-Aged Adults. Stroke, 2019