PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Puse no visiem pacientiem pieļauj kļūdas, lietojot medikamentus

Doctus
Puse no visiem sirds slimību pacientiem pieļauj vismaz vienu kļūdu nozīmēto medikamentu lietošanā pēc izrakstīšanas no stacionāra. Konsekventas kļūdas, piemēram, aizmiršana iedzert nozīmētos medikamentus vai nepareizas devas lietošana, var radīt nenozīmīgas blakusparādības, kā piemēram, aizcietējumus, bet var būt arī strauji asinsspiediena palielināšanās gadījumi. 2% no visām kļūdām var būt dzīvību apdraudošas.

Šis bija nejaušināts, kontrolēts pētījums, kura mērķis bija novērtēt medikamentu lietošanas kļūdu ietekmi uz veselību, pēc izrakstīšanas no slimnīcas. Pētījumā tika iekļauti pacienti, kuri tika hospitalizēti ar akūtu koronāru sindromu vai akūtu dekompensētu sirds mazspēju. Pētījuma primārais iznākums bija klīniski nozīmīgu medikamentu lietošanas kļūdu skaits uz vienu pacientu 30 dienu laikā pēc izrakstīšanas no slimnīcas. Sekundārais iznākums bija novēršamas un nenovēršamas blakusparādības, kā arī iespējamās blakusparādības.

No 851 pētījuma dalībnieka, 432 (50,8%) bija vismaz viena klīniski nozīmīga medikamentu lietošanas kļūda; 22,9% pieļautās kļūdas tika uzskatītas par nopietnām un 1,8% - par dzīvību apdraudošām. Ar medikamentu lietošanu saistītas blakusparādības tika novērotas 258 pacientiem (30,3%) un potenciālas blakusparādības 253 pacientiem (29,7%). Papildus pacientu izglītošana par medikamentu pareizu lietošanu statistiski ticami nesamazināja klīniski nozīmīgu kļūdu skaitu (nesamērota izredžu attiecība bija 0,92; 95% TI [0,77 – 1,10]) vai blakusparādības (OR=1,09; 95% TI [0,86 – 1,39]).  Pacientiem, kuri saņēma papildus paskaidrojumus tika novērotas mazāk iespējamās blakusparādības (OR=0,80; 95% TI [0,61 – 1,04]).

Pētījuma noslēgumā autori secināja, ka klīniski nozīmīgas kļūdas medikamentu lietošanā ir pusei pacientu pēc izrakstīšanas no slimnīcas un papildus pacientu izglītošana nesamazina šo kļūdu skaitu. 

Pirmavots: Kripalani S, Roumie CL, Dalal AK, et al. Effect of a Pharmacist Intervention on Clinically Important Medication Errors After Hospital Discharge: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 3 July 2012;157(1):1-10.