PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Neiroradioloģisku patoloģiju izplatība pirmreizējas psihotiskās epizodes gadījumā

Doctus
Neiroradioloģisku patoloģiju izplatība pirmreizējas psihotiskās epizodes gadījumā
Pixabay.com
Pacientiem ar pirmreizēju psihozi iemesls var būt arī organisks jeb sekundāras etioloģijas, kad ar neiroradioloģisku izmeklējumu palīdzību var noteikt cēloni. Izteikts pieņēmums, ka visiem pacientiem ar pirmreizēju psihozes lēkmi būtu nepieciešams magnētiskās rezonanses izmeklējums, lai izvairītos no nopietnām klīniskām sekām, taču gan ikdienas praksē, gan klīniskajos pētījumos iztrūkst pierādījumu šādas taktikas izmantošanai.

Tāpēc ar meta–analīzes palīdzību aprēķināts, kāda ir klīniski nozīmīgu neiroradioloģisku patoloģiju izplatība pacientiem ar pirmreizēju psihozes epizodi. Analīzē tika izmantoti dati par pētījumiem no Ovid, Medline, PubMed, Embase, PsychINFO un Global Health, meklējot informāciju, kas publicēta līdz 2021.gadam. Galvenais pētījuma iznākums bija to pacientu attiecība, kam fiksēta klīniski nozīmīga neiroradioloģiska patoloģija (attiecīgi bijusi nepieciešams veikt izmaiņas pacienta tālākā pārvaldībā), kā arī to pacientu skaits, kurus nepieciešams izmeklēt ar MR, lai atklātu vienu šādu patoloģiju (number needed to assess; NNA).

Pētījumā iekļauti divpadsmit neatkarīgi pētījumi par 1613 pacientiem ar pirmreizēju psihozes epizodi. No šiem pacientiem 26,4 % (95 % TI 16,3–37,9 %; NNA – 4) tika fiksēta intrakraniāla radioloģiska patoloģija un 5,9 % (95 % TI 3,2–9,0 %) bija klīniski nozīmīga patoloģija, attiecīgi NNA – 18. Visbiežāk sastopamās patoloģijas MR izmeklējumā bija baltās smadzeņu vielas patoloģijas (izplatība 0,9 % [95 % TI 0–2,8 %]), tad cistas (izplatība 0,5 % [95 % TI 0–1,4]).

Šajā sistēmiskajā pārskatā un meta–analīzē tika noskaidrots, ka 5,9 % gadījumu pacientiem ar pirmreizēju psihozes lēkmi ir klīniski nozīmīgas izmaiņas galvas smadzenēs, kas noteiktas ar MR. Pētījuma autori aicina izmantot MR izmeklējumu pirmreizējas psihozes gadījumā, lai izvairītos no nozīmīgām klīniskajām sekām, ja šīs neiroloģiskās patoloģijas netiek konstatētas savlaicīgi.

Avots: Blackman G, Neri G, Al-Doori O, et al. Prevalence of Neuroradiological Abnormalities in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Published online July 12, 2023. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.2225