Hormonaizvietojošās terapijas lietošana un Alcheimera slimība

Doctus . | 2019. gada 28. marts

Somijā veiktā pētījumā analizēta saistība starp hormonaizvietojošās terapijas lietošanu pēc menopauzes vecumā un Alcheimera slimības risku.

Pētījuma mērķis bija salīdzināt hormonaizvietojošās terapijas lietošanu sievietēm pēc menopauzes vecumā ar un bez Alcheimera slimības. Pētījumā analizēja datus no Somijas iedzīvotāju un medikamentu reģistra par laika periodu 1999. – 2013.gads. Pētījumā iekļāva visas sievietes pēc menopauzes vecumā (n=84 739), kurām laika periodā 1999. – 2013.gadā tika diagnosticēta Alcheimera slimība. No iedzīvotāju reģistra tika piemeklēta atbilstoša vecuma un ģeogrāfiskās piederības kontroles grupa (n=84 739). Informācija par hormonaizvietojošās terapijas lietošanu tika iegūta no apmaksāto medikamentu reģistra.

83 688 (98,8 %) sieviešu Alcheimera slimību diagnosticēja pēc 60 gadu vecuma un 47 239 (55,7 %) pēc 80 gadu vecuma.  Sistēmiskās hormonaizvietojošās terapijas lietošana bija saistīta ar 9 – 17 % augstāku Alcheimera slimības risku. Risks neatšķīrās starp tām sievietēm, kuras lietoja tikai estradiolu (OR=1,09; 95 % TI [1,05 – 1,14]) un kuras lietoja kombinēto hormonaizvietojošo terapiju (OR=1,17; 95 % TI [1,13 – 1,21]). Riska pieaugums kombinētās hormonterapijas lietotājām nebija saistīts ar atšķirīgiem progesterona veidiem; bet sievietēm, kuras uzsāka lietot hormonaizvietojošo terapiju pirms 60 gadu vecuma riska pieaugums bija saistīts ar hormonaizvietojošās terapijas lietošanu ilgāk par 10 gadiem. Tomēr vecums, kad uzsākta hormonaizvietojošās terapijas lietošana, nebija noteicošais faktors paaugstinātam Alcheimera slimības riskam.

Pētnieki secina, ka ilgstoša hormonaizvietojošās terapijas lietošana ir saistīta ar paaugstinātu Alcheimera risku, bet šis risks nav saistīts ar progesterona veidu vai vecumu, kad uzsākta hormonaizvietojošo terapija. Lai gan absolūtais Alcheimera risks nav augsts, hormonaizvietojošās terapijas lietotājām būtu jāzina par šādu risku.   

  

AVOTS: Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F, et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer's disease in Finland: nationwide case-control study;  British Medical Journal (BMJ) 364 l665; Mar 2019.

Uz augšu ↑