PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atkārtotas stacionēšanas biežums vēnu trombembolijas dēļ pacientiem pēc sarežģītas onkoloģiskas ķirurģijas

Doctus
Atkārtotas stacionēšanas biežums vēnu trombembolijas dēļ pacientiem pēc sarežģītas onkoloģiskas ķirurģijas
Pixabay.com
Vēnu trombembolija (VTE) ir nopietns iemesls novēršamai mirstībai pēc onkoloģiskas ķirurģijas. VTE ne tikai paredz vajadzību atkārtoti stacionēt, bet ir dzīvību apdraudošs stāvoklis, taču datu par VTE sastopamību vairāk kā pēc 30 dienu gara pēcoperācijas perioda iztrūkst.

Lai noskaidrotu VTE biežumu, iznākumus un paredzošos faktorus atkārtotai stacionēšanai līdz 180 dienām pēc operācijas, tika veikts retrospektīvs daudzcentru, uz populāciju balstīts nacionāli reprezentatīvs kohortas pētījums par 126 104 pacientiem, kam veikta sarežģīta onkoloģiska operācija (cistektomija, kolektomija, ezofagektomija, gastrektomija, aknu/žults ceļu rezekcija, plaušu/bronhu rezekcija, pankreatektomija, proktektomija, prostatektomija vai histerektomija) laikā no 2016.gada janvāra līdz septembrim. Pētījuma galvenais iznākums bija VTE skaits 30, 90 un 180 dienas pēc izrakstīšanas no stacionāra pēc sarežģītas onkoloģiskas operācijas, kā arī faktori, kas saistīti ar atkārtotu stacionēšanu un iznākumi pēc atkārtotas stacionēšanas (mirstība, hospitalizācijas ilgums, izmaksas, utt.).

No visiem pacientiem, kas tika iekļauti pētījumā, 30, 90 un 180 dienu laikā VTE novēroja un atkārtoti stacionēja 0,6 % (n=767), 1,1 % (n=1331) un 1,7 % (n=1449), respektīvi. Pārsvarā šie pacienti bija vīrieši (58,7 %) ar vidējo vecumu 65 gadi (SD 11,5 gadi). No 1331 pacienta, kas tika atkārtoti stacionēts VTE dēļ 90 dienas pēc operācijas, 456 (34,3 %) tika stacionēti citā slimnīcā, nevis tajā, kur veikta operācija. Vidējais ilgums slimnīcā – 5 dienas, vidējās izmaksas – 8102 ASV dolāri. No šiem pacientiem 122 pacienti (9,2 %) mira. Neatkarīgie faktori, kas saistīti ar atkārtotu stacionēšanu bija operācijas veids, individuālie mirstības riska un smaguma rādītāji pacientam, vecums no 75–84 gadiem (iespēju attiecība 1,30; 95 % TI 1,02–1,78), sievietes dzimums (IA 1,23; 95 % TI 1,11–1,37), augstāks blakusslimību skaits (IA 1,30; 95 % TI 1,06–1,60) un nopietnu pēcoperācijas komplikāciju esība jau pirmreizējās hospitalizācijas laikā (IA 2,08; 95 % TI 1,85–2,33).

Šajā kohortas pētījumā pierādīja, ka ar VTE saistīta atkārtota stacionēšana pēc sarežģītām onkoloģiskām operācijām pieaug pēc 30. operācijas dienas. Tas liek apdomāt nepieciešamību izstrādāt rīcības plānu, kā mazināt VTE risku un slogu pacientiem pēc plašām operācijām, izrakstoties pēc stacionāra.

Avots: Mallick S, Aiken T, Varley P, et al. Readmissions From Venous Thromboembolism After Complex Cancer Surgery. JAMA Surg. Published online January 26, 2022. doi:10.1001/jamasurg.2021.7126