PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atopiskā dermatīta slogs pieaugušajiem

Doctus
Atopiskā dermatīta slogs pieaugušajiem
Pixabay.com
Atopiskais dermatīts ir hroniska iekaisīga ādas slimība, kam raksturīga nieze. Lielākoties pirmo reizi ar atopisko dermatītu saskaras bērna vecumā, bet pētījumi rāda, ka persistējošs un no jauna sācies atopiskais dermatīts ir bieži sastopams arī pieaugušajiem – ASV izplatība ir 7–11 %! Ņemot vērā slimības hroniskumu, tā nes sev līdzi arī slimības slogu.

Lai aprakstītu daudzdimensionālu atopiskā dermatīta slogu pieaugušajiem ASV, tika aptaujāti AD pacienti laikā no 2019.gada augusta līdz 2019.gada oktobrim. Pētījumā tika izmantota daudzvariantu ordināla regresija, lai noteiktu asociācijas starp demogrāfiskiem un klīniskiem mainīgajiem un pacienta ziņoto atopiskā dermatīta vispārīgo ietekmi uz ikdienas dzīvi (skalā no 1 [nav ietekmes] līdz 5 [ievērojama ietekme]).

No 1065 respondentiem, 114 (11%) bija vecumā no 18–24 gadiem, 235 (22 %) bija vecumā no 25–34 gadiem, 242 (23 %) bija 35–50 gadus veci, 288 (27 %) bija vecumā no 51–64 gaiem un 186 (17 %) bija vecāki par 65 gadiem; 83 % no respondentiem bija sievietes. No aptaujātajiem 46 % norādīja uz zemu līdz vidēju AD ietekmi uz ikdienas dzīvi (2–3 punkti), kamēr 51 % ziņoja par augstu AD ietekmi uz ikdienas dzīvi (4–5 punkti), un tikai 3 % atzīmēja, ka AD neietekmē viņu ikdienas dzīvi (1 punkts). Mainīgie, kas bija saistīti ar vispārējās ietekmes rezultātu bija šā brīža AD smaguma pakāpe (vidēja: iespēju attiecība 4,13; 95 % TI 294–5,79; smaga: IA 13,63; 95 % TI 8,65–21,50 vs vieglas pakāpes smaguma pakāpe), kā arī laiks, kas tiek pavadīts ārstējot AD (11–20 stundas: IA 2,67; 95 % TI 1,77–4,03; ≥ 21 stunda: IA 5,34; 95 % TI 3,22–8,85 vs < 5 stundas nedēļā).

Pētījuma autori secina, ka pieaugušajiem AD sloga mazināšanai nepieciešamas vēl efektīvākas ārstēšanas stratēģijas, kas mazina laiku, kas nepieciešams, lai ikdienā pārvaldītu AD simptomus.

Avots: Elsawi R, Dainty K, Smith Begolka W, et al. The Multidimensional Burden of Atopic Dermatitis Among Adults: Results From a Large National Survey. JAMA Dermatol. Published online June 29, 2022. doi:10.1001/jamadermatol.2022.1906