PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzimumspecifiskas atšķirības pacientiem ar psoriātisko artrītu

Doctus
Dzimumspecifiskas atšķirības pacientiem ar psoriātisko artrītu
Freepik.com
Tika veikts sistemātisks publicētās literatūras pārskats, lai apkopotu pierādījumus par dzimumam raksturīgām atšķirībām psoriātiskā artrīta (PsA) klīniskajās pazīmēs, slimības aktivitātē un pacientu ziņotajos iznākumos (PRO), ieskaitot reakciju uz ārstēšanu.

Pētījumi tika meklēti MEDLINE, Embase un Cochrane sistemātisko pārskatu datu bāzēs. Atbilstošajos pētījumos bija iepriekš noteikts salīdzinājums pēc dzimuma un ziņotās klīniskās īpašības un/vai slimības aktivitātes (N>100). Iegūtie dati ietvēra pacienta raksturojumu, pētījuma plānu, sākotnējās klīniskās īpašības un slimības aktivitātes rezultātus. Datu bāzēs tika iegūti 3283 unikāli ieraksti no 31 publikācijas (27 unikāli pētījumi). Pārskatā kopumā konstatēts augstāks perifēro slimību līmenis sievietēm, tostarp lielāks jutīgo locītavu skaits (TJC). Bija daži pierādījumi par vairāk aksiālu slimību vīriešiem, kā arī lielāku ādas slimību slogu. Dermatoloģijas dzīves kvalitātes indeksa rādītāji pastāvīgi neatšķīrās, lai gan citos PRO sievietēm bija sliktāki rādītāji, tostarp sāpes un nogurums. Sievietēm bija sliktāka reakcija uz ārstēšanu, par ko liecina tādi iznākuma rādītāji kā Amerikas Reimatoloģijas koledžas atbildes reakcija un minimāla slimības aktivitāte.

Šis pārskats liecina, ka pastāv būtiskas atšķirības PsA pa dzimumiem. Tomēr ierobežotie pierādījumi šim secinājumam uzsver nepieciešamību veikt papildu pētījumus šajā jomā.

AVOTS: Coates LC, van der Horst-Bruinsma, Lubrano E, et al. ISex-Specific Differences in Patients with Psoriatic Arthritis: A Systematic Review. J Rheumatol. 2022 Oct 15