PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Fiziska distancēšanās, masku lietošana un acu aizsargāšana pasargā no Covid-19, pierādījumos balstīti secinājumi

Doctus
Visaptverošs pierādījumu pārskats apstiprina, ka fiziskas distances ievērošana (divi metri vai vairāk) palīdz novērst Covid–19 pārnešanu no vienas personas uz otru. Sistemātisku pārskatu un meta–analīzi pasūtīja PVO.

Smags akūts respiratorā sindroma koronavīruss 2 (SARS–CoV–2) izraisa Covid–19 un cieša kontakta ceļā izplatās no cilvēka uz cilvēku. Pārskata mērķis bija izpētīt fiziskā attāluma, sejas masku un acu aizsardzības ietekmi uz vīrusu pārnešanu veselības aprūpes un ar veselību aprūpi nesaistītā vidē. Tika veikta Bajesīna meta–analīze un nejaušināšanas efekta metaregresija. Ticamība tika novērtēta pēc Kohreina metodes un GRADE pieejas.

Tika identificēti 172 novērošanas pētījumi no 16 valstīm un sešiem kontinentiem, un 44 pētījumos salīdzināja veselības aprūpes un ar veselības aprūpi nesaistītus apstākļus (n=25 697 pacienti). Vīrusu pārnešana bija zemāka ar fizisku attālumu 1 m vai vairāk, salīdzinot ar attālumu, kas mazāks par 1 m (n=10 736, apvienotā koriģētā koeficienta attiecība [aOR] 0,18, 95 % TI [0,09—0,38]; riska starpība [RD]= -10,2 %, 95 % TI [-11, 5—-7,5]; mērena noteiktība); aizsardzība palielinājās, jo attālums tika pagarināts (relatīvā riska izmaiņas [RR] 2,02/m; mērena noteiktība). Sejas maskas lietošana varētu ievērojami samazināt infekcijas risku (n=2647; aOR=0,15, 95 % TI [0,07—0,34], RD= -14,3 %, 95 % TI [-15,9—-10,7]; zema noteiktība), ar spēcīgākām saistībām ar N95 vai līdzīgiem respiratoriem, salīdzinot ar vienreiz lietojamām ķirurģiskām maskām vai līdzīgām (piemēram, atkārtoti lietojamām 12—16 slāņu kokvilnas maskām). Arī acu aizsardzība bija saistīta ar zemāku inficēšanās risku (n=3713; aOR=0,22; 95 % TI [0,12—0,39], RD= -10,6 %, 95 % TI [-12, 5—-7,7]; zema noteiktība).

Sistemātiskā pārskata un meta–analīzes rezultāti apstiprina, ka fiziska distancēšanās (atstatums 1 m vai vairāk) samazina inficēšanās risku ar SARS–CoV–2. Šie atklājumi arī apstiprina, ka sejas masku, respiratoru un acu aizsardzības optimāla izmantošana ir svarīga sabiedriskās vietās un veselības aprūpes iestādēs.

 

AVOTS: Chu DK, Akl EA, Duda S, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 2020.