PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jaunie antikoagulanti saistīti ar zemāku smagu asiņošanu risku

Doctus
Jauno tiešas iedarbības antikoagulantu lietošana ir saistīta ar samazinātu smagu asiņošanu risku, salīdzinot ar vecās paaudzes antikoagulantu varfarīnu, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā The BMJ.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp tiešas darbības perorāliem antikoagulantiem un asiņošanas, išēmiska insulta, vēnu trombembolisma un visu cēloņu mirstības risku, salīdzinot ar varfarīnu. Šis bija perspektīvs, atvērts kohorta pētījums. 132 231 dalībnieks lietoja varfarīnu, 7744 - dabigatrānu, 38 863 - rivaroksabānu un 18 223 apiksabānu, 12 mēnešus pirms pētījuma sākuma šie pacienti nelietoja nekādus antikoagulantus. Apakšgrupās iedalīja 103 270 pacientus ar ātriju fibrilāciju un 92 791 pacientu bez ātriju fibrilācijas. Galvenie iznākumi bija smaga asiņošana, kuras dēļ pacients hospitalizēts vai miris. Tika analizētas arī asiņošanas vietas un visu cēloņu mirstība. Pacientiem ar ātriju fibrilāciju, salīdzinot ar varfarīnu, apiksabana lietošana bija saistīta ar zemāku smagu asiņošanu risku (HR = 0,66; 95 % TI [0,54 - 0,79]) un intrakraniālu asiņošanu (HR=0,40; 95 % TI [0,25 – 0,64]); dabigatrāna lietošana saistīta ar zemāku intrakraniālas asiņošanas risku (HR=0,45; 95 % TI [0,26 – 0,77]). Paaugstināts visu cēloņu mirstības risks tika novērots pacientiem, kuri lietoja rivaroksabānu (HR=1,19; 95 % TI [1,09 – 1,29]) vai apkiksabānu mazās devās (HR=1,27; 95 % TI [1,12 – 1,45]). Pacientiem, kuriem nebija ātriju fibrilācijas, salīdzinot ar varfarīnu, apiksabana lietošana bija saistīta ar zemāku smagu asiņošanu risku (HR=0,60; 95 % TI [0,46 – 0,79]), jebkādu kuņģa zarnu trakta asiņošanu (HR=0,55; 95 % TI [0,37 – 0,83]) un augšējā kuņģa zarna trakta asiņošanu (HR=0,55; 95 % TI [0,36 – 0,83]); rivaroksabāna lietošana saistīta ar zemāku intrakraniālas asiņošanas risku (HR=0,54; 95 % TI [0,35 – 0,82]). Paaugstināts visu cēloņu mirstības risks tika novērots pacientiem, kuri lietoja rivaroksabānu (HR=1,51; 95 % TI [1,38 – 1,66]) un tiem, kuri lietoja zemas devas apiksabanu (HR=1,34; 95 % TI [1,13 – 1,58]).

Pētnieki secināja, ka apiksabans ir visdrošākais medikaments, ar zemāku smagu, intrakraniālu un kuņģa zarnu trakta asiņošanas risku, salīdzinot ar varfarīnu. Savukārt rivaroksabāna un zemas devas apiksabana lietošana ir saistīta ar paaugstinātu visu cēloņu mirstības risku, salīdzinot ar varfarīnu.

 

AVOTS:  Vinogradova Y, Coupland C, Hill T, Hippisley-Cox J. Risks and benefits of direct oral anticoagulants versus warfarin in a real world setting: cohort study in primary care. BMJ, 2018