PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mutes mikrobiota kserostomijas pacientiem: preliminārs pētījums

Doctus
Mutes mikrobiota kserostomijas pacientiem: preliminārs pētījums
Pixabay.com
Kserostomijas izplatība pasaulē variē no 10 līdz 50 % vispārējā populācijā. Mutes dobums ir mājvieta ļoti dažādiem iemītniekiem – kopumā apmēram 700 baktēriju un sēnīšu sugām. Šā pētījuma autori izteikuši hipotēzi, ka kserostomija ietekmē mutes mikrobiotas sastāvu.

Šajā nelielajā pētījumā piedalījās deviņpadsmit kserostomijas pacienti un desmit kontroles brīvprātīgie, kuriem tika analizēts mutes mikrobiotas sastāvs un savstarpēji salīdzināts. Paraugu izguva no smaganu aplikuma. Mutes dobumā tika konstatēti sekojoši mikroorganismu celmi: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Fusobacteria un Proteobacteria. Analizējot individuālā līmenī, Bacteroidetes kserotomijas pacientiem bija 23,12 ± 2,56 % un kontroles grupai 23,23 ± 2,58 %. Vidējais Firmicutes celma baktēriju procentuālais sastāvs no visa bija 18,94 ± 1,83 % kserostomijas pacientiem un 14,06 ± 0,98 % kontroles grupai. Statistiski nozīmīgas atšķirības starp kserostomijas pacientiem un kontroles grupu netika atklātas.

Šis pētījums norādīja uz nelielām, bet ne statistiski nozīmīgām atšķirībām mikrobiotā starp mutes dobumu ar normālu un traucētu funkciju. Lai noteiktu, vai mikrobiotas analizēšana var būt noderīga kserostomijas diagnostikā, jāturpina pētījumi ar plašāka apjoma paraugu skaitu.

Avots: Weng CT, Huang SL, Yang HW, Kao CC, Wei CC, Huang YF. Oral microbiota in xerostomia patients - A preliminary study. J Dent Sci. 2022 Jan;17(1):324-330. doi: 10.1016/j.jds.2021.08.007. Epub 2021 Aug 28. PMID: 35028054; PMCID: PMC8740103.